Helsingør får 8 millioner kroner til bedre støtte på handicap- og psykiatriområdet

Helsingør Kommune har fået et tilskud på 8,1 mio. kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til videreudvikling af virksomme gruppebaserede indsatser.

Helsingør Kommune har fået et tilskud på 8,1 mio. kr. fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til videreudvikling af virksomme gruppebaserede indsatser. Helsingør Kommune er allerede langt fremme i anvendelsen af gruppebaseret støtte på både handicapområdet og psykiatriområdet. I traditionel hjemmevejledning eller bostøtte er fokus på at støtte borgeren, som har en psykisk lidelse eller et handicap, i at klare hverdagslivet – med udgangspunkt i deres hjem. I gruppebaseret støtte er fokus på, at borgerne har glæde af at komme ud, være sammen, hjælpe hinanden og skabe relationer til hinanden, frem for til de professionelle.

”Henrik Hejbøl og hans dygtige medarbejdere i Socialpædagogisk Vejledning i Nygård har gået forrest i udviklingen af en gruppebaseret indsats, og har i høj grad været med til at sætte gruppebaseret støtte i Helsingør Kommune på landkortet. Jeg er så glad for, at vi har mulighed for at udvikle på vores indsatser - det er noget, der kommer mange af vores svageste borgere til gavn,” siger formand for Socialudvalget Ib Kirkegaard

Pengene fra Socialstyrelsen skal bruges til at udvikle indsatsen og blive endnu skarpere på hvad det er, som gør en gruppeindsats virksom – og dermed gøre det muligt at andre tilbud i kommunen og andre kommuner kan lære at bruge samme metoder. Målet er, at borgerne opnår størst mulig livskvalitet og selvstændighed og bliver i stand til at reducere eller stoppe deres forløb i socialpsykiatrien og i stedet fortsætte deres hverdag og sociale relationer i civilsamfundet.