Helsingør Kommune er regionens bedste til at lære børn og unge om trafiksikkerhed

Kommunen scorer en førsteplads, når det gælder trafiksikkerhed i forhold til resten af regionen, og en samlet tredjeplads på landsplan.

Helsingør Kommune scorer en førsteplads, når det gælder trafiksikkerhed i forhold til resten af regionen, og en samlet tredjeplads, når man sammenligner med resten af landet. Det viser den årlige ”Kommunernes Skoletrafiktest”, som Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden gennemfører.

Helsingør Kommune arbejder meget målrettet og struktureret med at uddanne kommunens børn og unge som sikre trafikanter. Det viser resultatet af Kommunernes Skoletrafiktest. I Helsingør Kommune er der mange lokale tiltag, som gør børnene til dygtige trafikanter.

Alle 3. klasserne gennemgår den lille cyklistprøve i Trafikuge. I 5. klasse kommer de i TrafikPraktik, hvor de lærer, hvordan man som cyklist færdes sikkert i trafikken og i særdeleshed nær lastbiler. I Trafik8 mødes alle 8. klasserne til en stor fælles færdselsdag. Her står de unge på vippen til deres ti farligste år i trafikken, og derfor bliver de mindet om, hvor galt det kan gå, hvis ikke man passer på sig selv og hinanden i trafikken.

Stolt og glad

- Som formand for vores lokale trafiksikkerhedsråd er jeg utrolig glad for og stolt over, at vi endnu engang har fået en god placering i testen. Der bliver i Helsingør Kommune gjort en stor indsats for at højne trafiksikkerheden, både med fysiske forbedringer på veje og stier, kampagner for bedre adfærd og også fokus på færdselsundervisning med det formål at uddanne vores børn og unge til at blive gode fremtidige trafikanter, siger Johannes Hecht-Nielsen, der er formand for Helsingør Kommunes Trafiksikkerhedsråd og Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget.

- I Helsingør Kommune har vi et tæt samarbejde med skolerne og Nordsjællands Politi – her arbejder vi på at understøtte skolernes færdselsundervisning, blandt andet ved at supplere med egne lokale initiativer. Vi arbejder på, at færdselsundervisning er noget, der sker gennem hele skoleforløbet, så der sættes fokus på færdsel på flere klassetrin. Ud over vores mange lokale tilbud er grunden til, at vi scorer regionens højeste resultat, at vi i Helsingør Kommune er rigtig gode til at få så godt som alle elever til at gennemføre både den teoretiske og praktiske del af cyklistprøven, siger Christina Levring Jakobsen, projektleder i Center for By, Land og Vand.

Glade for engagement

I Rådet for Sikker Trafik er man glade for kommunernes engagement.

- Vi har et tæt samarbejde med de tekniske forvaltninger i kommunerne, og fra dem ved vi, at skoler og forældre forventer, at det alene er tekniske løsninger på vejene, der skal forbedre trafiksikkerheden for deres børn. Men det er umuligt at bygge sig ud af det hele. I 99 procent af alle ulykker handler det om trafikanternes adfærd. Derfor er trafikundervisning i skolerne så afgørende. Børn og unge skal have grundlagt de gode vaner tidligt – og det skal selvfølgelig ske i et tæt samarbejde med forældrene, siger Ursula Friis, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Kæmpe opbakning i kommunerne

97 ud af landets 98 kommuner har deltaget i Rådet for Sikker Trafik og TrygFondens ”Kommunernes Skoletrafiktest 2017”. Fælles for de regionale vinderkommuner er, at de alle har et godt samarbejde på tværs af forvaltningerne og med skolerne. Det betyder, at kommunens visioner på trafikområdet også kommer ud i klasselokalerne, så der i vinderkommunerne er en høj grad af trafikundervisning.

Regionale vindere:

• Syddanmark: Aabenraa Kommune, landsvinder med 88 point.
• Nordjylland: Thisted Kommune, 86 point.
• Hovedstaden: Helsingør Kommune, 84 point.
• Midtjylland: Herning Kommune, 75 point.
• Sjælland: Faxe Kommune, 73 point.

Se resultatet for alle landets kommuner her

Fakta:

• 99 % af ulykkerne i trafikken skyldes menneskelige fejl.
• Over 10 gange så mange 16-årige som 6-årige kommer til skade i trafikken.
• Over halvdelen af en årgang gennemfører cyklistprøven. Om undersøgelsen:

  • Hvert år tager Rådet for Sikker Trafik og TrygFonden temperaturen på kommunernes indsats på trafiksikkerhedsområdet i forhold til børn og unge. Det sker med ”Kommunernes Skoletrafiktest”, som angiver hvor gode kommuner og skoler er til at prioritere arbejdet med at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. Kommunerne kan score op til 100 point afhængig af, hvor meget de gør.