Helsingør Kommune sidestiller mental og fysisk sundhed

Borgeres mentale og fysiske sundhed er lige vigtige. Det fremgår af den nye sundhedspolitik for Helsingør Kommune for 2017-2022, ”Lev godt og længe”.

Borgere i Helsingør Kommune skal fremover kunne forvente den samme indsats, hvad enten de har ar på kroppen eller på sjælen. Fremover bliver fysisk og mental sundhed nemlig sidestillet, så borgere der oplever dårlig trivsel får samme muligheder for hjælp og støtte som borgere med fysisk sygdom.

Det fremgår af den nye sundhedspolitik for Helsingør Kommune for 2017-2022, ”Lev godt og længe”, som skal vedtages på det kommende møde i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget og efterfølgende af Byrådet.

Sundhedspolitikken er blevet til på baggrund af et omfattende arbejde, hvor alle udvalg i byrådet er blevet inddraget, for at sikre, at alle aspekter, der kan have betydning for den samlede sundhed, er tænkt med. Det kan eksempelvis være infrastruktur, der skal gøre det lettere at bevæge sig, den sociale indsats og inddragelse af foreningslivet.

Formand for Social-, Idræts- og Fritidsudvalget Jens Bertram (C) glæder sig over den nye sundhedspolitik:

”Mange har i dag ond i livet og trives dårligt. Dem skal vi tage os lige så godt af, som dem, der har fysiske helbredsproblemer. Derfor er det et vigtigt skridt vi nu tager med at sidestille fysisk og mental sundhed.

I Helsingør Kommune har vi i det hele taget en række udfordringer på sundhedsområdet. Blandt andet for mange med ringe trivsel. Derfor synes jeg, at det er rigtig positivt, at vi nu får en ambitiøs sundhedspolitik, hvor vi tænker i helheder og har fokus på trivsel og mental sundhed. Det skal medvirke til, at flere borgere i Helsingør Kommune får øget livskvalitet,” siger formanden for Social-, Idræts- og Fritidsudvalget Jens Bertram.

Forslaget til en ny sundhedspolitik bliver behandlet på næste møde i Social-, Idræts- og Fritidsudvalget den 7. februar. Forslaget forventes vedtaget på næste Byrådsmøde mandag den 27. februar.

 

Fakta om den nye sundhedspolitik

Den nye sundhedspolitik kommer til at gælde for årene 2017-2022 og bærer titlen ”Lev godt og længe.” Forslaget hører under Social-, Idræts- og Fritidsudvalget, og har været i høring i samtlige Byrådets fagudvalg.

De bærende principper i den nye politik er:

• Vi forebygger og tilbyder tidlige indsatser livet igennem, så vi ikke først sætter ind, når problemerne opstår.
• Vi skaber sammenhængende indsatser på tværs for at sikre løsninger af høj kvalitet.
• Vi tager afsæt i borgernes ønsker, mål og viden om eget liv.
• Vi sikrer særlig støtte til de borgere, som har de største behov.
• Vi integrerer sundhedsfremme og forebyggelse i den kontakt, borgerne har med kommunen.
• Vi tager udgangspunkt i den bedste viden, om det der virker, og søger nye veje for at sikre borgerne de bedste muligheder for at leve det liv, de ønsker.

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer