Læseleg skal give bedre sprog i alle kommunens daginstitutioner

​​Tina Skou og Charlotte Olsen bruger 2017 på at brede metoden Læseleg ud i alle Helsingør Kommunes daginstitutioner.

Inden året er omme, skal metoden Læseleg være bredt ud til alle daginstitutioner i Helsingør Kommune og hjælpe med at give børn med et lille sprog et større ordforråd og bedre sprog.

De to Læseleg-pædagoger Tina Skou og Charlotte Olsen er i gang med at sidemandsoplære pædagoger i kommunens daginstitutioner, så de bliver i stand til at bruge metoden selv.

I Læseleg samler en pædagog en gruppe børn med et lille sprog om en bog. Et forløb varer to uger, hvor børnene hører den samme bog tre gange, og fokus er på at gå i dialog om teksten og lære børnene en række nye ord og begreber. Efterfølgende er børnene kreative ud fra teksten. Eksempelvis har børnene i Mælkebøtten i Helsingør bygget Lille Madsens hus efter at have læst bogen ’Da Lille Madsens hus blæste væk’ af Jakob Martin Strid.

- Børnene er rigtig glade for det. Det er hyggeligt at gå fra i en lille gruppe og koncentrere sig om en bog. Børn elsker gentagelser, så de synes, det er dejligt at høre den samme historie flere gange, fortæller Tina Skou.

Vendinger og begreber

De børn, der deltager i Læseleg, bliver udvalgt på baggrund af de obligatoriske sprogtests, som Helsingør Kommune gennemfører, når børnene er tre og fem år. De børn, som har et lille sprog, tilbydes at være med i Læseleg, og der er (vuggestue)grupper for toårige og grupper for hhv. tre-fire årige og fem-seks årige.

Der findes et meget gennemarbejdet materiale til hver af de bøger, som er med i Læseleg. Bl.a. er der de ’gode ord’, som børnene meget gerne skal have lært, når de to uger med bogen er gået.

- Det kan være vendinger og begreber. Hvad vil det fx sige at have en yndlingsfarve eller ’at noget går helt over gevind’? Det kan man få nogle gode snakke om, fortæller Charlotte Olsen.

Børn fik et meget bedre sprog

Læseleg begyndte som et pilotprojekt i kommunens daginstitutioner i 2013. Dengang var fem daginstitutioner med og fik hver deres Læseleg-pædagog.

Pilotprojektet viste rigtig gode resultater. Langt de fleste af børnene blev rykket og fik et meget bedre sprog, og det er baggrunden for, at metoden siden er blevet udbredt til stadig flere daginstitutioner i kommunen.

Med budgettet for 2017 er der sat penge af til at implementere Læseleg i alle daginstitutioner.
- I Helsingør Kommune er vi rigtig langt med Læseleg, og som den eneste kommune giver vi også børnene mulighed for at låne den bog, vi arbejder med, med hjem. Det betyder, at de også kan læse bogen med deres forældre, og det har stor betydning, siger Tina Skou.

Charlotte Olsen supplerer:
- Mange af forældrene er superglade for bogen. De er måske ikke vant til at læse med deres børn, men finder ud af, at det faktisk er rigtig hyggeligt.

De to pædagoger har flere planer for, hvordan Læseleg kan udbredes i kommunen.
• I midten af juni deltager de på en KL-konference, hvor de inspirerer andre kommuner til at arbejde med Læseleg og giver erfaringer videre.
• I sommerferien, i ugerne 26-30, læser de tre gange om ugen for børn og deres forældre eller bedsteforældre i Kulturhus Syd.

Læs rapporten om kommunens erfaringer med Læseleg fra 2013-2016

Se mere om læseleg