Markant fald i kommunens sygefravær

Medarbejderne i Helsingør Kommune er mindre syge end for få år siden. Siden 2015 er sygefraværet nedbragt med hele 18 procent, viser nye tal fra kommunen.

Faldet i sygefravær sker på baggrund af, at koncernledelsen i Helsingør Kommune tidligere har besluttet, at sygefraværet skal reduceres med 10 procent i forhold til niveauet i 2015 inden udgangen af 2017.

Hvor det gennemsnitlige sygefravær i 2015 lå på 5,1 procent, viser nye tal, at det i årets første syv måneder var reduceret til 4,2 procent. Det er et fald på 18 procent, hvilket svarer til 40 årsværk. Faldet i sygefravær har været mest markant inden for Sundhed og Omsorg samt på Dagtilbud og Skoler.

Som led i koncernledelsens beslutning har Helsingør Kommune gennem hele 2017 gennemført en række initiativer med henblik på at øge trivslen og reducere sygefraværet. Læringsforløbet Rask og Glad er blevet gennemført for arbejdspladser med det højeste sygefravær, Talkilden er blevet gjort let tilgængelig med tydeligere fraværsdata og der arbejdes i dag efter nye retningslinjer ved sygdom og fravær.

Det markante fald glæder kommunaldirektør Stine Johansen:

Faldet i sygefravær er på alle måder glædeligt. Når færre er syge, har vi mulighed for at levere en bedre service til gavn for vores borgere. Mindre sygefravær betyder samtidig, at trivslen blandt medarbejderne øges, og Helsingør Kommune bliver en mere attraktiv arbejdsplads at være på. Derfor er jeg rigtig glad for, at den kæmpe indsats som ledere, medarbejdere, tillids-og arbejdsmiljørepræsentanter, overalt i organisationen har ydet for at nedbringe sygefraværet bærer frugt. Nu gælder det om, at vi holder fast i de gode erfaringer, og så skal vi selvfølgelig arbejde på, at få sygefraværet endnu længere ned,” siger kommunaldirektør Stine Johansen.


Helsingør Kommune planlægger at fastholde og videreføre den positive udvikling i sygefraværet ved fortsat at støtte op om og videreudvikle de initiativer, der allerede med succes er igangsat.