Nationalpark Kongernes Nordsjælland bliver nu til virkelighed

Danmarks femte nationalpark, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, bliver nu til virkelighed. Det har forligskredsen bag nationalparkloven nu besluttet.

Danmarks femte nationalpark, Nationalpark Kongernes Nordsjælland, bliver nu til virkelighed. Det har forligskredsen bag nationalparkloven nu besluttet. Nationalparken kommer til at strække sig over de fem kommuner Gribskov, Fredensborg, Halsnæs, Hillerød og Helsingør og bliver med sine 26.250 hektar Danmarks 2. største nationalpark.

Jeg er utrolig glad for, at nationalparken endelig bliver til virkelighed. I snart 15 år har frivillige lodsejere og masser af andre ildsjæle sammen med staten og de fem kommuner arbejdet sig frem mod en fælles nationalpark på tværs af Nordsjælland - og nu er vi ved målet. På vegne af kommunerne kan jeg sige, at vi glæder os til samarbejdet i den nye bestyrelse og at komme i gang med at udvikle parken. Ideer og vilje er der masser af, og vi glæder os til at tage fat, siger borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær.

Nationalparken rummer store statslige områder som for eksempel Gribskov, Esrum Sø, Arresø, Tisvilde Hegn og Store Dyrehave, og over halvdelen af nationalparken er Natura 2000-områder. Nationalparken indeholder også store historiske pejlemærker som fx parforcejagtsystemet i Gribskov, Fredensborg Slot og Kronborg, Esrum Kloster samt de gamle industrimiljøer i Hellebæk og Frederiksværk. Derudover består nationalparken af små bysamfund, sommerhusområder, samt kommunale og private naturområder.

Frem mod den endelige vedtagelse har de fem kommuner samt Natur- og Miljøstyrelsen afholdt arrangementer og informationsmøder for private lodsejere og andre interesserede.

Den officielle indvielse af nationalparken kommer efter planen til at foregå i første halvdel af 2018.

Med 26.250 hektar (ca. 263 km2) bliver Kongernes Nordsjælland Danmarks næststørste nationalpark efter Vadehavet.

Udviklingen af nationalparken vil strække sig mange år frem. Visionen er blandt andet at udvikle parkens natur- landskabs- og kulturhistoriske værdier ved at fremme levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, skabe stærk markedsføring på regionale produkter, forbedre friluftsmuligheder og turisme samt formidle om 10.000 års historie, jordbrug, skovbrug og jagt.

Over halvdelen af arealet i forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udpeget som Natura 2000 områder (særligt beskyttede naturområder på europæisk niveau).

Som nationalpark kan man bedre bevare og udvikle områdets righoldige natur og de enestående kulturhistoriske værdier – fx det Nordsjællandske parforcejagt-landskab. En nationalpark betyder nemlig, at der afsættes særlige midler på finansloven til området.

Mange naturtyper er repræsenteret:
Ud over kerneområderne omkring Arresø, Esrum Sø og Gribskov findes der alt fra større klitarealer ved Tisvilde Hegn, vidtstrakte strandenge og kalkoverdrev ved Roskilde Fjord over de tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper på Melby Overdrev og Rusland-området til småskalalandskabet vest for Esrum Sø med mange små skovbiotoper og søer. Skidendam i Teglstrup Hegn er Sjællands eneste aktive højmose. Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området.

 

Læs mere på nationalparkens hjemmeside

Følg nationalparken på facebook

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer