Nødkald virker igen

En entreprenør gravede onsdag sidst på dagen et kabel over, hvilket betød, at nødkald ikke virkede. Forbindelsen er nu reetableret.

Onsdag sidst på dagen gravede en entreprenør et kabel over, hvilket bevirkede, at nødkald i flere kommuner, herunder Helsingør, ikke virkede.

Der blev onsdag aften arbejdet intenst på at skabe kontakt til borgere med nødkald og deres pårørende, samt holde tæt dialog med TDC.

Cirka klokken 22.30 onsdag aften meddelte TDC, at kablet var reetableret, hvormed nødkald igen fungerede.