Normeringer i dagtilbud tæt på BUPLS anbefalinger

Normeringerne i Helsingør Kommunes dagtilbud ligger tæt op ad BUPLs anbefalinger

Center for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune arbejder løbende med at udvikle kvaliteten i kommunens dagtilbud. Lige nu er centret i gang med en kortlægning af dagområdet og et af elementerne er en opgørelse af, hvor mange børn og hvor meget personale, der er tilstede i børnegrupperne henover dagen.

Optællingen er lavet over en fire ugers periode (uge 9 til uge 12) i både de kommunale og selvejende dagtilbud og viser, at der i gennemsnit er 3,22 børn pr. pædagogisk personale for de i 0 til 2 årige børn og 6,05 børn pr. pædagogisk personale for de 3 til 5 årige børn.

Voksenkontakt er vigtigt

Pædagogernes fagforening BUPL anbefaler en normering på 3 børn pr. pædagogisk personale for de 0 til 2 årige børn og 6 børn pr. pædagogisk personale for de 3 til 5 årige børn.

- Det er vigtig for børns trivsel og udvikling, at der er ordentlig voksenkontakt i deres dagtilbud. Optællingen her viser, at normeringerne i kommunens dagtilbud ligger på et forsvarligt niveau, selvom der selvfølgelig altid er plads til forbedringer. Når det er sagt, så er det vigtigt, at normering ikke er den eneste faktor, man forholder sig til, når man taler om kvalitet i dagtilbud. Størrelsen på børnegrupperne, de fysiske rammer, ledelse, organisering, uddannelsesniveau osv. har alt sammen indflydelse på kvaliteten i det enkelte dagtilbud, som vi fortsat skal udvikle, siger Christian Holm Donatzky, formand for Børne- og uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune.

Helsingør Kommune arbejder målrettet med at udvikle kvaliteten af kommunens dagtilbud og optællingen giver et solidt grundlag at diskutere kvalitet ud fra, mener centerchef i dagtilbud og Skoler, Rikke Reiter.

- Forskning viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem dagtilbud af høj kvalitet og børns trivsel, læring og udvikling i uddannelsessystemet og ind i voksenlivet. Derfor er vi dels i gang med at udvikle en fælles definition af, hvad kvalitet i dagtilbud er, samtidig med at vi kortlægger hele dagområdet, siger Rikke Reiter.

Planen er, at den samlede kortlægning skal danne grundlag for at udvikle en masterplan med en sammenhængende vision for Helsingør Kommunes dagtilbud.

Fakta om metoden

Resultaterne af optællingen er dels opgjort på de enkelte dagtilbud, dels samlet for alle kommunale og selvejende dagtilbud.
Fra dagtilbuddet åbner og til kl. 9 er antallet af børn og pædagogisk personale opgjort hver halve time.
Mellem kl. 9 og kl. 15 er antallet af børn og pædagogisk personale opgjort én gang i timen.
Mellem kl. 15 og lukketid er antallet af børn og pædagogisk personale opgjort hver halve time.

Pædagogisk personale er ansatte, der har opgaver i forhold til børnene i dagtilbuddet. Det er altså ikke køkkenpersonale, ledere mv. I optællingen er ikke medtaget personale, der løser opgaver i forhold til børnene, men ikke er lønnet af dagtilbuddet (personale fra støttepædagog-korpset, praktikanter, PAU-elever mv.)

Fakta om dagtilbud i Helsingør Kommune

Der findes 25 dagtilbud i Helsingør Kommune – heraf er 17 kommunale og otte selvejende.
Der er ca. 2050 indmeldte børn og ca. 412 fuldtidsstillinger.
Dagområdet har et samlet budget på 185,7 millioner årligt.