Regeringen vil ophæve del af transportkorridoren i Helsingør Kommune

Regeringen har i forbindelse med en revision af Fingerplanen for hovedstadsområdet besluttet at droppe den transportkorridor, der løber vest om Helsingør.

Regeringen har i forbindelse med en større revision af Fingerplanen for hovedstadsområdet besluttet at droppe den transportkorridor, der løber vest om Helsingør. Korridoren har været reserveret til en eventuel fast forbindelse over Øresund nordvest om Helsingør, men da planerne om den linjeføring ikke længere er aktuel, har regeringen besluttet at droppe reservationen. Det samme er allerede sket i Sverige i forhold til de arealer, der har været reserveret til den nordlige linjeføring på den svenske side.

Helsingør Kommune har gennem længere tid presset på for at få regeringen og Folketinget til at sløjfe denne del af korridoren. Senest har borgmester Benedikte Kiær i maj 2016 skrevet til daværende erhvervsminister Troels Lund Poulsen for at gøre ham opmærksom på ønsket. Transportkorridoren har begrænset muligheden for at udvide Helsingørs byzone og har været den største hindring i forhold til at gøre det eksisterende byggeri ved kolonihaveområdet Julianelund lovligt i forhold til helårsbeboelse, sådan som beboerne i området har ønsket det.

At regeringen har lyttet, glæder borgmester Benedikte Kiær:

- En transportkorridor trumfer alle ønsker om planlægning, og det har derfor længe været et ønske at få ophævet den del af korridoren, der alligevel ikke skal bruges til en fast forbindelse. Nu bliver denne del ophævet, hvilket vi er meget glade for. Dermed får vi mulighed for at arbejde for at få inddraget fx Julianelund i byzone. Så længe der eksisterer en transportkorridor, der løber lige gennem området, har alle involverede myndigheder sagt, at det ikke er muligt at lovliggøre den nuværende anvendelse, siger borgmester Benedikte Kiær.

Der er stadig forhindringer

Selvom den sløjfede transportkorridor udgør den væsentligste forhindring for at lovliggøre det eksisterende byggeri og gøre det muligt at bo der hele året, så er der stadig nogle forhindringer, der skal overkommes. Ikke mindst er der brug for, at staten giver tilladelse til, at området overføres fra landzone til byzone.

Desuden er der eksisterende skovbyggelinje, som også kan være en udfordring. Det er nemlig sådan, at Julianelund ligger inden for Naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje. Det forventes dog at være et mindre problem, såfremt staten udviser velvilje til at få byggeriet gjort lovligt.

Formanden for Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Johannes Hecht-Nielsen er optimistisk i forhold til det videre arbejde:

- Det er vores vurdering, at der er brug for, at vi laver en lokalplan, der overfører området fra landzone til byzone, da der jo bliver tale om et større boligområde. Derfor går vi nu i dialog med Erhvervsstyrelsen om det, og vi mener, at vi har gode argumenter. Ikke mindst fordi byggeriet allerede nu ligger op ad eksisterende byzone, og der ikke er tale om en bar mark men et areal, der allerede er taget i brug. Men jeg vil godt understrege, at det ikke er gjort ved et snuptag. Vi har stadig et stykke arbejde foran os, og vi er afhængige af statslig velvilje, siger Johannes Hecht-Nielsen.