Stor samarbejdsøvelse om havmiljø i Øresund den 19. september

Den 19. september 2017 afholdes der en havmiljøøvelse i Øresund ud for Helsingør Kommunes kystområde ved Ålsgårde.

Øvelse Øresund

Foto: Forsvarsgalleriet.dk

Øvelsen er arrangeret af Marinestaben, Beredskabsstyrelsen og Helsingør Kommunes Beredskab.

Formålet med øvelsen er at træne samarbejdet mellem statslige og lokale myndigheder med ansvar for beredskabet ved olieforurening i tilfælde af alvorlig og omfattende forurening af havet, der truer med at ramme land. Søværnets miljøskibe og Marinehjemmeværnet deltager med fartøjer. Beredskabsstyrelsen samt Helsingør Kommunes Beredskab deltager med materiel og køretøjer på landsiden. Helsingør Kommunes Beredskab deltager også i dykkerøvelse fra et af fartøjerne til søs.

Hold afstand til fartøjerne

Det er muligt at se skibene inde fra land og ude fra vandet, så længe man holder behørig afstand til fartøjerne og de sorte flydespærringer, der er lagt ud. De operationelle øvelsesskibe koordinerer sø-trafikken med Forsvarets Operationscenter, og der gælder almindelige søfartsregler.

Disse øvelser skal afholdes hvert år og de afholdes på forskellige steder i de danske farvande og i samarbejde med de lokale beredskaber på landsiden. I år har man valgt Øresundsområdet.

Ændringer pga. Corona-virus
Vær opmærksom på, at dele af Helsingør Kommune ikke har normal drift pga. Corona-virus.
Ændringer pga. Corona-virus