Stregerne trukket til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

De fem kommuner i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland har afleveret den endelige afgrænsning til Miljø- og Fødevareministeriet.

Kort Kongernes nordsjælland
Stregerne er trukket til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Den 1. februar lukkede vinduet for at være med i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland, og de fem kommuner Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Helsingør har nu afstemt den endelige afgrænsning med Miljø- og Fødevareministeriet. I slutspurten nåede antallet af private lodsejere i nationalparken op på 283, og parken består nu af 26.056 hektar skov, sø, eng og andre natur- og kulturhistoriske arealer.

Frem til det sidste punktum har lodsejere i Nordsjælland kunne melde sig til, og det har betydet, at det private areal med tilsagn fra lodsejerne i nationalparken er blevet cirka 70 procent større i de sidste par måneder af 2016 og januar 2017. 

- Det har været en fornøjelse at følge med i den store interesse fra de private lodsejere. Nu er kortet tegnet, og i de fem kommuner ser vi frem til at udvikle nationalparken i tæt samarbejde med den kommende bestyrelse, de private grundejere, staten, de naturinteresserede og de erhvervsfolk, der allerede har set de store potentialer i Kongernes Nordsjælland, siger borgmester i Helsingør Kommune Benedikte Kiær.

 

Hvad sker der nu?

Nu går Miljøstyrelsen i gang med at udarbejde en bekendtgørelse, et debathæfte og en miljøvurdering, der sendes i offentlig høring hen over sommeren 2017. Den officielle åbning af nationalparken er i begyndelsen af 2018, når bekendtgørelsen endeligt vedtages. Inden da nedsætter Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen nationalparkens bestyrelse, som skal igangsætte den egentlige udvikling af nationalparken.


- Selvom nationalparken først officielt bliver indviet i 2018, er der masser af forberedelser, som staten, kommunerne og de private lodsejere allerede nu kan sætte i gang. På tværs af kommunerne har vi blandt andet en række temamøder i støbeskeen om naturen, erhverv og turisme, hvor alle er velkomne. Der er også inspiration til de lodsejere, som ikke nåede at komme med i denne omgang, men får muligheden igen om godt otte år, hvor vinduet åbner til næste etape i udviklingen af Danmarks næststørste nationalpark, siger Benedikte Kiær.

 

Tidsplan

- Forår 2017: Miljøstyrelsen udarbejder et udkast til bekendtgørelse for nationalparken.
- Forår og sommer 2017: Miljøvurdering og informations- og debathæfte udsendes til offentligheden sammen med udkast til bekendtgørelse.
- Sommer og efterår 2017: Høring og borgermøder, behandling af høringssvar og politisk beslutning i Folketinget om oprettelse af nationalparken og bestyrelsens sammensætning.
- Begyndelsen af 2018: Bekendtgørelsen vedtages og nationalparken er en realitet.
- Forår / sommer 2018: Officiel åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Læs mere på hjemmesiden