Uvildig undersøgelse skal hjælpe skolerne til bedre økonomi

Folkeskolerne i Helsingør Kommune har gennem flere år haft svært ved at holde budgetterne. En ekstern undersøgelse af skolernes økonomi bliver nu igangsat

Folkeskolerne i Helsingør Kommune har gennem flere år haft svært ved at holde budgetterne. Det har blandt andet betydet, at flere af skolerne har opbygget en stigende gæld.

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. august 2016 viste et større merforbrug på skolerne, og der var medfølgende handleplaner for afvikling af merforbruget over en 3-4-årig periode. Det foreløbige regnskabstal for 2016 viser imidlertid et yderligere merforbrug i forhold til budgetopfølgningen den 31. august 2016, så den samlede gæld stiger fra 3,5 procent i 2015 (efter gældseftergivelse på 2 skoler) til forventet 5,6 procent af skolernes samlede budget i 2016.

Derfor har direktionen i Helsingør Kommune besluttet, at få foretaget en ekstern undersøgelse af skolernes økonomi. Undersøgelsen skal afdække årsagerne til det stadigt stigende merforbrug, og gennemgå økonomistyringen på skoleområdet for at finde ud af, hvad der skal til for at skolerne kan lave en sikker, ansvarlig og realistisk økonomistyring samtidig med, at gælden afvikles.

Direktør Marianne Hoff Andersen siger i forlængelse af direktionens beslutning om at sætte gang i en uvildig undersøgelse af økonomistyringen på skoleområdet:

- Vi kan kun drive gode skoler, hvis økonomien er i orden, og fokus kan være på elevernes læring og et højt fagligt niveau.

- Skolerne har en stor og kompleks økonomi, og de seneste år har der været en række ændringer på folkeskoleområdet, som har gjort det ekstra udfordrende at styre økonomien. Blandt andet en ny skolereform, ny budgettildelingsmodel og udlægning af specialundervisningsmidlerne samt faldende elevtal.

- De senere år har der været en stadig stigning i merforbruget, så skolerne har brugt flere penge, end de har fået bevilget, og dermed opbygget gæld. Skolerne er allerede i fuld gang med at tilpasse deres budgetter, men vi skal have set på selve økonomistyringen. Blandt andet skal vi se på, om skolerne får tilstrækkelig hjælp fra administrationen og hvad der kan gøres for en bedre udgiftsstyring i forhold til de ressourcer, skolerne har til rådighed, siger direktør Marianne Hoff Andersen.

Centerchef for Dagtilbud og Skoler Rikke Reiter ser også frem til, at økonomistyringen på folkeskolerne bliver kigget grundigt efter i sømmene:

- Jeg og skolerne er glade for, at vi nu får gennemgået økonomistyringen og finder ud af, hvad der er årsag til, at skolernes merforbrug er steget mere end forventet. Det er også vigtigt at finde ud af, hvad der skal til, for at vi får en bedre økonomistyring. Skolelederne løfter en meget kompleks samfundsopgave, og der skal selvfølgelig være styr på økonomien. Det ved jeg, at der bliver arbejdet benhårdt med på de enkelte skoler, og jeg har tillid til, at vi i fællesskab får styr på skolernes økonomi, siger centerchef Rikke Reiter.

Udover den langsigtede udfordring med at få bedre styr på skolernes økonomi, er flere folkeskoler i kommunen i øjeblikket ved at se på, hvordan de kan tilpasse budgettet til næste skoleår. Der er derfor indført et kvalificeret ansættelsesstop på alle skoler i kommunen.

På Helsingør Skole er der desuden allerede varslet personalereduktion for det kommende skoleår, mens andre skoler er ved at se på, om der også her er behov for reduktion i forhold til personalet her.

Fakta om skolernes økonomi:

• Folkeskolerne i Helsingør Kommune havde i 2016 et samlet budget på 488 millioner kroner
• Det samlede merforbrug på folkeskolerne i 2016 forventes på nuværende tidspunkt at være på cirka 11 millioner kroner
• Folkeskolernes samlede gæld er på nuværende tidspunkt på cirka 27 millioner kroner (5,6% af budgettet)
• Per 5. september 2016 var der i alt 6449 elver fra 0.-9. klasse
• For skoleåret 2017-2018 forventes 6309 elever fra 0.-9. klasse

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer