Alle nødkald virker igen

Efter kortvarige driftsproblemer virker nødkald hos alle borgere igen

Efter kortvarige driftsproblemer virker nødkald hos alle borgere igen. Et gravearbejde hos TDC bevirkede nedbrud af nødkald tirsdag eftermiddag, men Helsingør Kommunes Beredskab overtog hurtigt funktionen, således at nødkald fra Helsingør Kommunes borgere igen kunne modtages og reageres på.