Bosætning- og boligpolitik skal fremtidssikre Helsingør kommunes udvikling

By-, Plan- og Miljøudvalget inviterer borgerne til at komme med input til en bosætnings- og boligpolitik.

I de seneste år har Helsingør Kommune oplevet en stor interesse fra bygherrer og udviklere, der gerne vil bygge boliger i Helsingør Kommune. Byudviklingen skal derfor tænkes ind i en ny helhed – i en ny bosætning- og boligpolitik - konkluderede udvalget for By, Plan og Miljøudvalg tidligere på året. Nu inviterer udvalget borgerne til at komme med input til en bosætnings- og boligpolitik, der kan sætte retningen for kommunens udvikling de kommende mange år. 

I takt med at boligpriserne i København stiger, og økonomerne erklærer, at Danmark er midt i en periode med højkonjunktur, så kigger flere og flere byudviklere og bygherrer sultent på Helsingør Kommune.

Den store interesse for Helsingør Kommune har fået udvalg for By, Plan og Miljø til at arbejde med en bosætnings- og boligpolitik for at få et politisk styringsværktøj, der skal skabe en ny linje for byudviklingen. Både nu hvor byggeriet er i fuld sving, men i høj grad også på den helt lange bane, så kommunens boligmasse er sikret fremtidens behov– både i forhold til tilflyttere og nuværende borgeres boligbehov.

Vi er glade for den store interesse for at bygge og udvikle vores kommune. Men byggeriet skal tænkes ind i udviklingen af hele vores kommune, og derfor har By, Plan og Miljøudvalget ønsket at få en solid bosætnings- og boligpolitik med input fra hele kommunen, siger Christian Holm Donatzky, der er udvalgsformand for By, Plan og Miljøudvalget.

For at få så mange input så muligt til den kommende bosætnings- og boligpolitik er alle inviteret dialogmøde lørdag den 6. oktober kl. 10 – 12.30 i Laden på Vapnagård, Hovmarken 8, 3000 Helsingør.

Tilmelding er nødvendig til pug@helsingor.dk husk navn og adresse.

Formålet med bosætning og boligpolitikken er få lagt en retning for både vores nuværende og fremtidig boligmasse. Vi kan med politikken i hånden kræve kvalitet, bæredygtighed, variation i boligmassen af de investeringsvillige byudviklere, siger Christian Holm Donatzky.

Tre spørgsmål skal starte dialogen

På dialogmødet vil alle fremmødte få et postkort med tre spørgsmål:

Hvad gør Helsingør Kommune til et godt sted at bo? Hvad gør Helsingør Kommune attraktiv for tilflyttere? Hvad skal der til for at du vil anbefale dine venner at flytte til Helsingør Kommune?

Borgernes svar og input skal sammen med By, Plan og Miljøudvalgets arbejde danne grundlag for en Bosætning og boligpolitik, som By, Plan og Miljøudvalget og Byrådet senere på året skal behandle.

Program for dialogmødet 6. oktober

  • Ankomst og kaffe
  • Velkomst og introduktion til dagen. Hver deltager får et postkort med tre spørgsmål:
  1. Hvad gør Helsingør Kommune til et godt sted at bo?
  2. Hvad gør Helsingør Kommune attraktiv for tilflyttere?
  3. Hvad skal der til, for at du vil anbefale dine venner at flytte til Helsingør Kommune?
  • Oplæg om by- og boligudvikling i Helsingør Kommune af Dennis Larsen (områdeleder i By, Land og Vand)
  • Oplæg om megatrends inden for boligudvikling, familiemønstre og fællesskaber af Mette Mechlenborg, forsker SBI
  • Introduktion til "markedspladsen" og inddeling af deltagerne i tre grupper. Deltagerne kommer rundt og diskuterer tre temaer: Hvilken by ønsker vi? Hvilke bokvaliteter har vi? Hvor og hvordan skal vi bygge og fortætte?
  • Fællesopsamling
  • Tak for i dag