Det nye borgerinddragelsesudvalg kom godt fra start

Fredag morgen mødtes det nye udvalg for borgerinddragelse for første gang.

Medlemmerne af udvalget er en blanding af borgere og politikere, der det næste års tid skal udarbejde en ny strategi og et idékatalog for borgerinddragelse i Helsingør Kommune.

Bag toldkammerets tunge jerndøre var der fredag morgen en livlig snak om borgerinddragelse. Medlemmerne af det nye paragraf 17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse var samlet for første gang, og der var fra første kaffetår en konstruktiv debat om borgerinddragelse.

 I vores udvalgsarbejde med borgerinddragelse skal vi arbejde for, at alle borgere kan blive hørt og inddraget i Helsingør Kommune. Vi er allerede i udvalget en god blanding af borgere og politikere, men det er vigtigt for udvalget, at alle bliver engageret til at deltage i den lokale debat. Vi vil gerne selv gå forrest i den proces og se på, hvordan vi kan få borgerinput til vores udvalgsarbejde, inden vi skal fremlægge for Byrådet, siger Betina Svinggaard, der er formand for udvalget og sidder i Byrådet.   

Medlemmerne fik en dialog om deres forventninger til udvalgets arbejde, og diskuterede blandt andet, hvordan man kan skabe rammerne for en konstruktiv debat, hvordan de mindre ressourcestærke borgere kan få en stemme i den offentlige debat, emner som gennemsigtighed, ansvar, forventningsafstemning og andre nøglebegreber inden for borgerinddragelse.

Jeg er glad for at kunne konstatere, at der i udvalget sidder mange medlemmer, der har virkelig meget erfaring og faglig viden om borgerinddragelse. Det skal vi gøre stor gavn i det fremtidige udvalgsarbejde. Så jeg glæder mig virkelig meget til udvalgsarbejdet, og sammen med udvalget at komme op i helikopterperspektivet og se mere overordnet på borgerinddragelse uden at gå ned i enkelt sager. Vi skal kigge fremad, og få skabt en brugbar strategi og et idekatalog til gavn for både borgerne, politikere og administrationen, siger Betina Svinggaard.

 

Udvalgets medlemmer

Politiske repræsentanter

Betina Svinggaard (A), Formand for udvalget

Sara Molly Gellin (C)

Jens Kirkegaard (O)

Johannes Hecht-Nielsen (V)

Anders Wilsbech (F)

Jørgen Busch (L),

Knud Mogensen (B)

Søren Rasmussen (Ø) 

Borgerrepræsentanter mv.

Oskar Lilleøre med interesse for/viden om skole- og dagtilbudsområdet

Carsten Rygaard med interesse for/viden om sundhedsområdet

Henrik Søndergaard Pedersen med interesse for/viden om socialområdet

Joel Münster-Swendsen med interesse for/viden om kultur- og idrætsområdet

Kamila Sevel Konstantyner med interesse for/viden om byudvikling og miljø

Anne- Vibeke Bjergstrøm, Helsingør

Per Nørgaard Sørensen, Espergærde

Ib Jungemann, Kvistgård

Ole Kjerkegaard Nielsen, Ålsgårde

Karl Michael Samuelsson, Hornbæk

Paulina Anna Frederiksen, Hellebæk

Henrik West, Snekkersten

Dorte Carlsen, Direktør fra Helsingør Dagblad

2 medlemmer fra det lokale erhvervsliv – endnu ikke udpeget - Til næste udvalgsmøde bliver to repræsentanter fra det lokale erhvervsliv også tilføjet til udvalget. 

Formål med udvalgets arbejde

Udvalget skal arbejde med forslag til nye former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens embedsmænd og politikere.

Udvalget skal udarbejde en strategi, der kan udvikle rammerne for borgerinddragelse. Strategien skal munde ud i et idekatalog med nye metoder og former for deltagelse og dialog mellem borgere, foreninger, virksomheder, kommunens embedsmænd og politikere.