Faldende fravær på Helsingør Kommunes skoler

Fraværet blandt lærere og pædagogisk personale på skolerne er faldet støt over det seneste år – på Skolen i Bymidten er faldet ekstra stort.

Skolerne i Helsingør Kommune er inde i en god udvikling, hvor fraværet blandt lærere og pædagogisk personale falder støt.

- Det er rigtig dejligt, at fraværet på vores skoler falder. Det tyder på, at lærere og pædagoger trives, og at ledelserne har fokus på at holde fraværet nede, så eleverne får færrest mulige vikartimer, siger Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune.

Udviklingen ses på alle kommunens skoler, men faldet i fravær er særlig stort på Skolen i Bymidten. Det skyldes bl.a., at ledelse og medarbejdere har arbejdet systematisk med at nedsætte sygefraværet, fortæller den daglige pædagogiske leder, Jacob Heising:

- Grundlæggende vil vi jo gerne have en skole, hvor eleverne trives og udvikler sig fagligt, siger han. – Derfor arbejder vi systematisk på at sikre et stabilt fremmøde, både blandt lærere og elever.

 

Fokus på forebyggelse

Når det gælder om at sikre trivslen på skolen, er trioen – samarbejdet mellem tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og ledelse – et vigtigt redskab. Trioen holder regelmæssige møder, hvor der arbejdes på at understøtte medarbejdernes trivsel og er fokus på at forebygge frem for at ’slukke brande’.

- Vi bruger virkelig hinanden i trioen, og det virker. Vi er meget åbne om, hvad der virker og ikke virker i dagligdagen på skolen, og så taler vi om, hvordan vi kan løfte de ting, der ikke kører, fortæller Jacob Heising.

Ingen bliver tabt

Helsingør Kommune har de senere år haft stort fokus på at nedbringe sygefraværet blandt medarbejderne, og kommunen har udarbejdet nogle redskaber, som Skolen i Bymidten gør god brug af.

Det er bl.a. systematiske adviseringer, der minder ledelsen om at indkalde en medarbejder til omsorgssamtale efter 10 dages sygefravær. Der er også faste regler for, at medarbejderen ringer til sin leder og melder sig syg på første sygedag, og at lederen ringer og følger op efter fem dage. Det gør, at ingen medarbejder bliver ’tabt’ mellem to stole.

- Vi samarbejder også med kommunens fastholdelseskonsulenter, som kan sikre en hurtig tilbagevendingsplan for en sygemeldt medarbejder, for vi ved, at jo hurtigere man kommer i gang efter en sygemelding, des nemmere går det, siger Jacob Heising.

- Vi håber, at vores fravær vil fortsætte med at falde, for ledelse og medarbejdere bliver hele tiden klogere på, hvordan vi sikrer den allerbedste trivsel, siger Jacob Heising.

Fakta

• Pr. september 2018 er sygefraværet blandt lærerne på de kommunale skoler på 4,7 procent (svarende til at hver lærer i gennemsnit er syg 12,1 dage om året) – det er faldet fra 5,1 procent for to år siden (september 2016) og 4,8 procent for et år siden (september 2017).

• Pr. 1. september 2018 er sygefraværet blandt pædagogerne på de kommunale skoler på 4,1 procent (svarende til at hver pædagog i gennemsnit er syg 10,9 dage om året) – det er faldet fra 6,8 procent for to år siden (september 2016) og 5,5 procent for et år siden (september 2017).

 

Personalets fravær på kommunens skoler falder støt, som det kan ses af ovenstående graf.