Flere kronisk syge borgere kan få et sundhedstilbud

Helsingør Kommune vil gøre det muligt for alle borgere med kronisk sygdom at få støtte til at klare hverdagens udfordringer.

Praktiserende læger og sygehuslæger skal fremover henvise kronisk syge borgere til en afklarende samtale, kaldet ”Din sundhed – din samtale”, i kommunen og ikke direkte til et såkaldt forløbsprogram, som det tidligere har været praksis. Borger og medarbejder lægger sammen en plan for et forløb, der er tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Tanken er, at borgeren i højere grad skal inddrages i og tage ansvar for sit egen sundhed gennem den afklarende samtale med en sundhedsfaglig medarbejder fra HRT. Samtidig betyder det, at flere borgere med kronisk sygdom kan få et relevant tilbud, da forløbsprogrammer og forebyggelsestilbud udvides til at kunne rumme flere borgere.

Vi øger omfanget, så vi kan gøre en forskel for flere borgere, der ofte har både smerter og gener som konsekvens af deres kroniske sygdom. Det handler om, at borgeren kan komme til at leve et godt liv på trods af kronisk sygdom, siger Margrethe Kusk Pedersen, centerchef i Sundhed og Omsorg.


Samtaler i øjenhøjde
Tidligere var det kun borgere med type 2 diabetes, KOL, hjertesygdom, kræft og lænderyg-lidelser, der blev tilbudt et forløbsprogram hvor træning, viden om egen sygdom, kostvejledning osv. er på programmet. Nu er det alle borgere med kronisk sygdom, som kan få træning, støtte og vejledning. Samtalen med den sundhedsfaglige medarbejder på HRT er altid det første skridt.

Det er afgørende, at de samtaler, vi tilbyder borgere med kronisk sygdom, foregår i øjenhøjde, så den enkelte borger får fokus på, hvad der betyder noget for ham eller hende i forhold til at leve et godt og velfungerende hverdagsliv. Det har også stor betydning for, om det efterfølgende lykkes borgeren at fastholde de nye aktiviteter og gode vaner, siger Gitte Helmgaard Arnbjerg, som er afdelingsleder på Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter.


HRT er klar med udvidelse

I dag deltager cirka 350 borgere om året i forløbsprogrammerne på HRT. Center for Sundhed og Omsorg forventer, at yderligere 100 borgere vil kunne få et forløbsprogram eller et forebyggelsestilbud i 2018.

HRT har derfor udvidet antallet af pladser på forløbsprogrammer og forebyggelsestilbud fra 350 til 450 om året for at kunne tage imod det stigende antal borgere med kroniske sygdomme, der har behov for en samtale og et sundhedstilbud.

Tilbuddet skal matche borgeren
Da samtalen tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov, kan det også betyde, at nogle borgere vil blive vejledt til selv at melde sig ind i en idrætsforening eller tilmelde sig et gigthold på aftenskolen.

Der er stor forskel på, hvad der skal til, for at man som kroniker kan få mere livskvalitet i sin hverdag. For nogle kan fx varmtvandstræning et par gange om ugen gøre forskellen. For andre skal der mere til. I samtalen vil medarbejderen altid vurdere borgerens samlede situation og ressourcer, og rådgive derudfra, siger Margrethe Kusk Pedersen.


Den praktiserende læge eller en sygehuslæge kan henvise til ”Din sundhed – din samtale, men man kan som noget nyt også selv tage kontakt til Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter ved at ringe på tlf. 49 28 19 22 onsdage 9.30 – 12.30.

Center for Sundhed og Omsorg betragter 2018 som en prøveperiode og erfaringerne med Din sundhed - din samtale skal evalueres i slutningen af året.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer