Første møde om ghetto-indsatsen

Styregruppen for indsatsen mod parallelsamfund mødtes torsdag og satte rammen for indsatsen, der skal bringe Nøjsomhed og Sydvej væk fra ghetto-listen.

Den nyligt nedsatte styregruppe for indsatsen mod parallelsamfund mødtes torsdag og blev enige om to hovedspor i de kommende års arbejde.

For det første skal der arbejdes målrettet på at ændre beboersammensætningen i Nøjsomhed og Sydvej via fra- og tilflytning for at undgå, at boligområdet bliver en hård ghetto i 2021. For det andet skal der arbejdes målrettet med at løfte beboerne i Nøjsomhed mht. beskæftigelse, uddannelse og skole, så der skabes en højere grad af social balance, og så forskellene til det øvrige Helsingør mindskes. Denne indsats har et længere tidsperspektiv end 2021.

Målet for styregruppen er i første omgang at undgå, at Nøjsomhed fra 2021 kan defineres som hård ghetto. På styregruppemødet torsdag blev det desuden understreget, at information og involvering af beboerne i området er vigtig. En plan for beboerinformation og – involvering er på dagsordenen, når gruppen mødes igen omkring 1. februar 2019.

Styregruppen består af:


Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune
Henrik Møller, formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune
Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune
Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Helsingør Kommune
Kim Jørgensen, direktør i Helsingør Kommune
Susanne Arnholtz Docherty, centerchef for Kultur og Medborgerskab, Idræt og Turisme i Helsingør Kommune
Kristjan Gundsø Jensen, centerchef for Job og Uddannelse i Helsingør Kommune
Rikke Reiter, centerchef for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune
Pernille Madsen, centerchef for Borgerservice, IT og Digitalisering
Peter Ahrnung, centerchef for Børn. Unge og Familier
Charlotte Olsen, formand for Boliggården
Lars Gruby, direktør i Boliggården