Forhøring om kommuneplanlægning i Espergærde erhvervsområde

Helsingør Kommunes byråd har igangsat planlægningen af udviklingen af Espergærde erhvervsområde.

Området ligger syd for Gymnasievej, vest for Hovvej, langs Højvangen og øst for Rolighedsmoserne og er i dag et blandet erhvervs- og boligområde

Formålet med planlægningen er, at give mulighed for omdannelse af det eksisterende erhvervsområde, så lukkede virksomheder kan omdannes til boliger og bymæssige funktioner.

Bemærkninger, idéer og forslag skal sendes til Center for By, Land og Vand, Team Byudvikling senest d. 8. april 2018.

Har du spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Ann-Gerd R. Kinnerup på tlf. 49 28 24 90.

Byvandring

I forbindelse med planlægningen inviterer Helsingør Kommune alle interesserede til byvandring. På gåturen ser du de virksomheder der er lukket og høre arkitekterne fortælle om de foreløbige tanker om udviklingen af ejendommene. Den forventede planproces vil også blive præsenteret.

Vi mødes på parkeringspladsen for enden af Højvangen i Espergærde:

Onsdag den 4. april 2018 kl. 17:00 - 19:00