Helsingør indtager en flot anden plads i Kommunernes Trafiktest 2018

Helsingør Kommune går 8 point frem i kommunernes trafiktest og er kun 2 point efter landsvinderen Aabenraa Kommune.

Hver ulykke med et barn eller en teenager i trafikken er en for meget. Derfor er det vigtigt, at alle børn og unge bliver klædt ordentligt på til at færdes sikkert i trafikken.

Hvert år tager Rådet for Sikker Trafik temperaturen på kommunerne og skolernes indsats på området. Blandt andet bliver kommunerne målt på, om de har nogle særlige indsatser og for eksempel får gennemført gå- og cyklistprøver på skolerne og hvor højt de prioriterer færdselsundervisningen.

Det er vigtigt, at skoler og kommuner prioriterer arbejdet med at lære børnene, hvordan de kan passe bedre på sig selv i trafikken. De fleste trafikulykker sker på grund af vores adfærd, og derfor er det vigtigt, at børn har gode trafikvaner, når de forlader skolen,

siger Janne Gundersen, seniorkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.

Trafik8 giver de unge et minde for livet

I undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest 2018” kan man se, at det især er i de ældste klasser, at det halter med at få gennemført færdselsundervisningen. Det er problematisk, da det oftest er de ældste elever, der har den mest risikofyldte adfærd i trafikken og derfor netop har brug for at få lært, hvilke vaner de bør ændre i trafikken.

Med Trafik8 har vi fundet et virkelig godt koncept. I samarbejdet med Fredensborg Kommune har vi fælles trafikdag for 8. klasserne. Dagen gør indtryk på eleverne, der står over for deres farligste trafikale år i deres liv. Det er helt sikkert, at mødet med Live-ambassadørerne, kravler ind under huden på dem, og deres næroplevelse med et trafikuheld, der sker lige foran dem, giver dem et realistisk indblik i, hvor farligt det er, at færdes i trafikken,

siger Christian Holm Donatzky, der er formand for By-, Plan-, og Miljøudvalget og formand for Trafiksikkerhedsrådet.  

Flere skal igennem gåprøven

Testen viser, at Helsingør Kommune ligger helt i top, når det gælder mødet med Live-ambassadørerne, som er mennesker, der har været involveret i en trafikulykke eller er pårørende til en, der er død i en trafikulykke. Hele 82,3 procent af 8. til 10. klasserne, har haft besøg af en live-ambassadør. I cyklistprøven ligger Helsingør Kommune blandt de allerbedste med 90, 3 procent af eleverne, der har gennemført en cyklistprøve. Men gåprøven er der kun 18,6 procent af eleverne, der har været igennem.

Vi skal have flere børn igennem gåprøven, så vi sikrer, at vores børn allerede fra en tidlig alder kender til færdselsreglerne, og hvordan man opfører sig i trafikken,

siger Christian Holm Donatzky. 

 

Resultat af undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest 2018”:

Landsvindere – de tre kommuner, der samlet set scorer flest point i undersøgelsen:

  1. Aabenraa: 93 point.
  2. Helsingør: 91 point.
  3. Esbjerg: 89 point.

Regionale vindere – de kommuner i hver region, der har scoret flest point i undersøgelsen:

  • Region Syddanmark: Aabenraa 93 point.
  • Region Hovedstaden: Helsingør 91 point.
  • Region Nordjylland: Frederikshavn 87 point.
  • Region Midtjylland: Herning 82 point.
  • Region Sjælland: Faxe 81 point.

Se hvordan hver enkel kommune ligger i testen mht. at gennemføre Gåprøven, Cyklistprøven og færdselsundervisningen for eleverne på skolerne:

Færdselsundervisning i kommunerne

Se det samlede resultat og pointfordeling for alle kommuner

Om undersøgelsen ”Kommunernes Trafiktest”:
I Rådet for Sikker Trafik årlige ”Kommunernes Trafiktest” bliver kommunerne spurgt, hvor mange og hvilke indsatser de har overfor børn og unge. Fx om man har en trafikpolitik, prioriterer færdselsundervisningen på skolerne, samarbejder på tværs af forvaltningerne, afholder gå- og cyklistprøver etc. Kommunerne bliver målt på indsatser, der kan gøre børn fra 0-18 år mere sikre i trafikken, og kommunerne kan få fra 0 til 100 point alt efter, hvor mange og hvilke indsatser de har. Undersøgelsen har været gennemført hvert år siden 2010. Kommunernes Trafiktest 2018 viser, at der siden den første undersøgelse i 2010 er sket en klar forbedring i kommunernes arbejde med at gøre børn og unge mere sikre i trafikken. Kommunerne kan få mellem 0 og 100 point i undersøgelsen alt efter, hvor mange og hvor gode indsatser de har.