Helsingør Kommune prioriterer hjemløse

Helsingør Kommune forsøger løbende at hjælpe mennesker, der ikke har et hjem at opholde sig i. Særligt i de kolde måneder er der behov for en indsats for de hjemløse. I de seneste budgetter er der derfor sat midler af til området. I budgettet for 2018 drejer det sig bl.a. om
 
• 250.000 kr. er sat af til en ekstra medarbejder i kommunens eget hjemløsetilbud, Pensionatet i Hornbæk. Indsatsen er med til at give hjemløse borgere den nødvendige støtte til at finde en bolig, og til at klare sig i boligen efter indflytningen. 
• 400.000 kr. gives til seks ”skæve boliger”, der skal huse hjemløse borgere, som ellers har svært ved at bo i en almindelig boligforening.
• 750.000 kr. er sat af i 2018 til at forny driftstilskud m.m. til Kirkens Korshær, der driver herberget og værestedet Stubben.
• 565.000 kr. er sat af til Frelsens Hærs aftencafé og natherberg, som holder åbent i de koldeste måneder i 2017 og 2018.

Samlet bruger Helsingør Kommune i år 7.073.030 kr. på tilbud til hjemløse, inkl. tilskud til Frelsens Hær og Kirkens Korshær.

Yderligere oplysninger i dette faktaark og på www.helsingor.dk/borger/voksne-med-saerlige-behov/hjemloes