Kandidater søges til integrationsrådsvalg

I løbet af september skal fem nye medlemmer af Helsingør Kommunes Integrationsråd vælges - de skal bidrage til at fremme integrationen i kommunen.

I løbet af september måned skal fem nye medlemmer af Helsingør Kommunes Integrationsråd vælges blandt kommunens borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Som medlem af Integrationsrådet får man mulighed for at bruge sine egne erfaringer til at fremme integrationen i Helsingør Kommune

Byrådet i Helsingør Kommune har besluttet, at der fortsat skal være et Integrationsråd i Helsingør Kommune. Formålet med et integrationsråd er at styrke integrationen i lokalsamfundet – særligt for borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund.

Integrationsrådet er et talerør mellem etniske minoriteter og politikerne i Byrådet. Det betyder, at rådet løbende er i dialog med både politikere og ansatte i Helsingør Kommune. Det kan fx være om emner som tosprogede elever i skolerne, deltagelse i foreningsliv eller modtagelse af flygtninge. Integrationsrådet har også mulighed for at arrangere foredrag eller kulturelle arrangementer, der fremmer integration og dialog på tværs af sproglige eller kulturelle forskelle.

Møder foregår på dansk

Det nye Integrationsråd kommer til at bestå af fem valgte medlemmer og fem udpegede medlemmer. I møderne deltager også to politikere fra Byrådet. Formand og næstformand vælges på Integrationsrådets første møde i november. Møderne foregår på dansk.

Borgere, der er stemmeberettigede til valget, har modtaget et brev i deres e-boks. Hvis man har lyst til at stille op som kandidat til Integrationsrådet, skal man registrere sig som kandidat på en særlig valghjemmeside inden fredag den 31. august 2018 klokken 12.

Informationsmøde for kandidater

Helsingør Kommune arrangerer derfor et informationsmøde for borgere, der overvejer at stille op til valget. Mødet foregår tirsdag den 28. august klokken 17 på Rådhuset i Stengade, hvor blandt andre fungerende borgmester Henrik Møller deltager. På mødet har man mulighed for at høre mere om Integrationsrådets arbejde, og hvad der forventes af medlemmerne.

Fakta om valget

• Enhver der er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen og som er født i eller er statsborger i et land uden for Norden, EU, EØS, Schweiz, Canada, USA, Japan, New Zealand eller Australien, samt enhver person over 18 år med fast bopæl i kommunen, hvis forældre (begge eller den ene) er født i eller er statsborger i et af disse lande, kan stemme ved valget.
• Borgere der kan stemme og stille op til Integrationsrådsvalget har fået et brev i e-boks.
• Man stiller op og stemmer på en særlig valghjemmeside: www.helsingor.dk/integration
• Der afholdes infomøde for interesserede kandidater den 28. august kl. 17 på Rådhuset, Stengade 59.
• Sidste chance for at opstille som kandidat er 31. august kl. 12.
• Der stemmes i perioden 6.-27. september.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer