Kronborgladegårdsvej og HC Ørstedsvej spærret

Den 4. og 18. september fjernes de gamle højspændingsledninger, der strækker sig hen over Klostermosevej og Pindemosen.

I efteråret 2017 lagde Energinet deres højspændingsledninger ned i jorden. Den 4. og 18. september fjernes de gamle ledninger, der strækker sig hen over Klostermosevej og Pindemosen.

I den forbindelse vil strækningen imellem Kronborgladegårdsvej og HC Ørstedsvej være spærret de to dage.

Cykelstien langs Klostermosevej vil også være spærret.

De store master nedtages 

Cirka medio september går arbejdet med at fjerne de store master så i gang.

Arbejderne vil strække sig over 5-7 uger, hvor cykelstien langs Klostermosevej vil være afspærret og der hastighedsreguleres på strækningen imellem Klostermosevej og Kronborg Ladegårdsvej.

Efterfølgende vil det grønne område blive retableret. Naturen selv får lov at bestemme, hvad der skal gro på stykket. Det vil fremme biodiversiteten og give andre muligheder for planter, insekter og sommerfugle, end hvis man blot tilsår med græs.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer