Mere affaldssortering ved husstanden øger service og gavner miljøet

Til næste forår begynder de første husstande at sortere affaldet i flere fraktioner: mad, metal, plast, papir og restaffald.

Om godt et års tid forventes de første husstande i Helsingør Kommune at sortere husholdningsaffaldet i flere forskellige fraktioner end i dag. Fremover skal det daglige affald sorteres og fordeles i nye affaldsbeholdere. Det besluttede et enigt Byråd på det seneste møde, da de godkendte det nye regulativ for husholdningsaffald.

Få mere viden om den nye affaldssortering

Den nye indsamlingsordning, som er udformet af Forsyning Helsingør, betyder at flere ressourcer i affaldet genanvendes, og at fx bananskræller og metalemballage ikke bare bliver sendt til forbrænding. Med vejledning og information vil Forsyning Helsingør hjælpe kunderne til at bruge det nye system på den rigtige måde.

”Affald er en ressource, som vi skal blive bedre til at udnytte og genanvende. Bedre og mere effektiv sortering af affald i hjemmet er en udvikling, der har været i gang over hele landet de senere år – og nu er Helsingør heldigvis kommet med. Dermed tager vi et væsentligt skridt i forhold til at nå målet om, at 50 procent genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022”,

siger Christian Holm Donatzky formand for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune.

Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, er glad for, at der nu er givet endeligt grønt lys til det nye indsamlingssystem:

”De fleste kunder ønsker at sortere husholdningsaffaldet i flere fraktioner, og det er god service at give muligheden ved den enkelte husstand. Vi er klar til at give dem de beholdere, der skal til og de mest fornuftige og fleksible rammer. Vi vil i god tid inden ordningen træder i kraft give målrettet information og vejledning, så alle forstår, hvorfor det er en god idé, og hvordan man skal sortere affaldet.”

 

Samme type indsamlingssystem, som indføres i Helsingør Kommune, er afprøvet med succes andre steder i landet. Fremover skal hver en-familiebolig have 3 affaldsbeholdere. Der er mulighed for at vælge større eller mindre beholdere i forhold til standardstørrelserne, som er:

  • En beholder på 240 l med to rum til henholdsvis mad- og restaffald. Beholderen tømmes hver 14. dag.
  • En beholder på 240 l med to rum til henholdsvis metal- og plastaffald. Beholderen tømmes hver 4. uge.
  • En papirbeholder på 140 l, der også kan bruges til småt pap. Den tømmes hver 5. uge. De fleste husstande har allerede denne beholder.

Højt serviceniveau fastholdes

Det høje serviceniveau, der kendes fra i dag, fastholdes, hvilket betyder, at beholderen kan placeres helt op til 20 meter fra skel – hvis adgangsvejen gør det muligt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at 14. dages intervaller på tømning af mad- og restaffald fungerer godt uden særlige lugtgener – også om sommeren. Ugetømning kan dog tilkøbes i sommerperioden.

Den samlede årlige pris per husstand for at komme af med affald forventes at stige med et par hundrede kroner. De nye affaldsbeholdere udleveres af Forsyning Helsingør uden ekstrabetaling. Den nye indsamlingsordning gennemføres i etaper.

Første etape vil være en-familieboliger. Her forventes start i begyndelsen af 2019. Derefter følger, sommerhuse og boliger i Middelalderbyen. Etageboliger vil blive tilsluttet løbende i hele perioden. Det nye sorteringssystem forventes etableret i hele kommunen med udgangen af 2020.