Ny kontrakt om stadion skal indgås efter markedsdialog

Et flertal i Helsingør Kommunes byråd har efter licitationsresultatet på nyt stadion besluttet at annullere det nuværende udbud og gå i markedsdialog.

Modellen er valgt efter læk af fortrolige oplysninger fra den lukkede del af økonomiudvalget og byrådets dagsorden. 

Modellen indebærer et nyt udbud, men før det sker, vil Helsingør Kommune indlede en dialogproces, hvor der sammen med interesserede entreprenører findes forskellige muligheder for optimeringer, som kan have en betydning for prisen. Målet er at komme betydeligt tættere på den oprindelige budgetramme på 57,6 millioner kroner.

Alt efter hvordan processen forløber, vil det forventeligt forlænge tidsplanen med 4 til 6 måneder. Usikkerheden knytter sig især til, at byggeperioden nu vil komme til at strække sig hen over en vinterperiode.

De oprindeligt indkomne licitationsbud lå mellem 80.3 millioner kroner og 94.5 millioner kroner.