Nyt gratis tilbud til pårørende til langvarigt syge

Vi tilbyder kurset 'Lær at tackle hverdagen som pårørende', som giver redskaber til at klare tilværelsen som pårørende til en langvarigt syg.

Satspuljemidler har sikret økonomisk støtte til, at Helsingør Kommune i september kan begynde at tilbyde kurset ’LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende’ til kommunens borgere. Kurset er målrettet pårørende til langvarigt syge og giver deltagerne redskaber til at passe på sig selv og undgå sygdomme, der kan følge af de ekstra belastninger i hverdagen.

Kurset 'LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende' er målrettet pårørende til voksne, som har langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Det kan være ens partner, forældre, søskende eller nære venner, der er ramt af sygdom, fx. depression, hjerneskade, KOL eller demens.

På kurset får deltagerne konkrete redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer, så de øger deres trivsel. Som pårørende kan det være af stor værdi at møde andre pårørende, der forstår ens udfordringer og problemer. Kurset har været udbudt i andre kommuner, og en deltager fra LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende har udtalt:

”Da jeg hørte de andre kursisters historier, følte jeg en vis lettelse, fordi jeg var jo ikke alene om at have de der forbudte følelser. Kurset er det bedste, der er sket for mig.”

Syv kursusgange

Hvert kursus består af syv moduler á 2,5 time. Undervisningen varetages af mennesker, der selv er eller har været pårørende. De arbejder frivilligt og har gennemført en instruktøruddannelse.

Mange pårørende oplever deres situation som både følelsesmæssigt og praktisk krævende. En dansk undersøgelse viser, at næsten hver anden føler sig deprimeret, mens hver tredje føler sig stresset. Hver femte oplever, at de er blevet kronisk syge af belastningen.

Praktisk information

Lær at tackles hjemmeside

Helsingør Kommunes hjemmeside

For henvendelser om kurset kontaktes sundhedskonsulent Helle Pedersen på tlf. 25 31 32 67 eller mail: so@helsingor.dk.
Der er kursusstart torsdag den 27. september kl. 15. Alle kursusdage er torsdage.

Se, hvad deltagere fra andre kommuner siger om kurset