Oplysningsmøde om erhvervslokalplan ved Mørdrup

Baggrunden for planforslaget er at virksomheden Trelleborg Sealing Solutions gerne vil bygge en ny produktionsenhed.

Helsingør Kommune er i gang med at udarbejde et forslag til Lokalplan 3.47 for et område afgrænset af lokalbanen Lille Nord ved Mørdrup/Espergærde, Helsingør motorvejen og Mørdrupvej.

Baggrunden for planforslaget er, at virksomheden Trelleborg Sealing Solutions gerne vil bygge en ny produktionsenhed. Virksomheden er i dag lokaliseret i Helsingør. 

I forbindelse med planlægningsarbejdet inviterer Trelleborg Sealing Solutions og Helsingør Kommune til oplysningsmøde om virksomheden og virksomhedens tanker om det kommende byggeri. Helsingør Kommune vil på mødet redegøre for den forestående planproces.

Mødet afholdes den 1. marts 2018 kl. 17:30 Kulturværftet, Lille Scene i Helsingør.

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer