Opmærksomhed på nødkald

Der er i øjeblikket usikkerhed om, hvorvidt nødkald for ældre og svage borgere i området omkring Nordlysvænget virker fuldt ud.

Usikkerheden skyldes brand i en telemast. Helsingør Kommune arbejder på at sikre, at alle nødkald fungerer efter hensigten.

Kommunen opfordrer i mellemtiden til ekstra opmærksomhed hos pårørende, naboer og andre, der kender ældre og svage borgere med nødkald i området.