Skoleelever får affaldsfraktioner og energiproduktion på skemaet

Med Walk The Science går Helsingør Kommune og Forsyning Helsingør sammen om at gøre naturfag mere håndgribeligt for skoleelever.

Hvad sker der med affaldet på genbrugspladsen, og hvad sker der med natur og miljø, hvis affaldet ikke behandles korrekt?

Det er et par af de spørgsmål, elever fra Helsingør Kommune har mulighed for at prøve kræfter med i affaldsmodulet i læringsprojektet Walk The Science. Projektet, der blev præsenteret onsdag den 23. maj 2018 på Skibstrup Genbrugsplads, vil udnytte de naturvidenskabelige miljøer, der findes på Forsyning Helsingørs forskellige værker til at gøre naturfag og science endnu mere interessant og spændende for skoleeleverne.

”Med Walk The Science åbner vi vores værker for de lokale skoleelever og introducerer dem for en spændende verden fyldt med naturvidenskab og teknik. Vi er en multiforsyning med mange forskellige værker, så mulighederne for at motivere eleverne er gode. Her er fysik og kemi ikke bare sider i en bog – men grundlaget for de daglige beslutninger. Og hvis eleverne senere i livet vælger en naturvidenskabelig uddannelse, ja så kan det jo meget vel være, at vi har brug for dem i vores virksomhed”, siger bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Per Tærsbøl.

Elever besøger vandværk og anlæg

Sammen med skolerne i Helsingør Kommune er der udviklet og designet et undervisningsforløb med relevante opgaver, der er tilpasset de enkelte forsyningsgrene, fag og alle klassetrin. Projektet er udviklet og gennemføres i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Forsyning Helsingør og lærere og naturfagskonsulenter i Helsingør Kommune.  Eleverne har allerede nu mulighed for at besøge vandværker, rensningsanlæg og genbrugsplads. Fra efteråret 2018 kommer energiproduktion med. Forløbene følger læringsmålene med tydelig rækkefølge i aktiviteter før, under og efter besøgene. Samtidig understøtter forløbene intentionerne i den nye skolereform om Åben Skole.

”Det glæder mig, at det her samarbejde er kommet i stand. Vi ved, at når eleverne har nogle timer om ugen uden for skolen, hvor de arbejder med virkelige problemstillinger, så øger det deres motivation og lyst til at lære. Det giver en mere varieret skoledag som i sidste ende giver gladere og endnu dygtigere elever”, siger Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Miljø og bæredygtighed på skoleskemaet

Et af formålene med læringsprojektet er at øge elevernes interesse for og viden om bæredygtighed og ressourcer.

”I fremtiden skal vi alle sammen blive endnu bedre til at leve og agere bæredygtigt og værne om vores miljø og vores ressourcer, som jo ikke er ubegrænsede. Så jeg er sikker på, det bliver til gavn for os alle, at Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune nu sætter miljø og bæredygtighed på skoleskemaet for så stor en del af kommunens elever”, siger Christian Holm Donatzky, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Walk The Science er et tilbud til skolerne, men målet er at mindst 50 procent af kommunens elever besøger værkerne hvert år og at alle skoleklasser kommer til at besøge mindst tre værker i løbet af deres skoletid.

Udgifterne til projektet deles ligeligt mellem Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune.

FAKTA: Sådan fungerer Walk The Science

 Walk The Science er bygget op omkring et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Forsyning Helsingør og lærere og naturfagskonsulenter i Helsingør Kommune.

Skoleeleverne inviteres indenfor på værkerne for spildevandsrensning, vand, affald og kraftvarme.

Undervisningsforløbene understøtter læringsmålene inden for naturfagene med opgaver før, under og efter besøgene.

Under skoleelevernes besøg fortæller Forsyning Helsingørs medarbejdere om den tekniske verden på værkerne. Undervejs gøres der ophold, hvor læreren tager over og repeterer vigtige pointer og begreber eller bygger bro til den undervisning, der er foregået på skolen.  Det unikke samarbejde skaber derfor større sammenhæng mellem teori, forsøg og virkelighed, med større motivation, ressourcebevidsthed og læring hos eleverne til følge

Læs mere om Walk The Science