Succes med at løfte elever fagligt på Helsingør-skoler

Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen har begge løftet deres elever fagligt – på Rønnebær Allé er løftet så stort, at det udløser en millionbonus.

Skolen ved Rønnebær Allé har netop fået besked om, at der sidst på året kommer en bonus på 1,5 mio. kr. fra regeringen. Pengene er udløst ved, at skolen har løftet andelen af elever, der har fået over karakteren 4 i dansk og matematik til afgangsprøven, med 9,83 procentpoint. 

Kravet for at få pengene var et løft på minimum fem procentpoint – og det klarede Nordvestskolen lige akkurat ikke. Men med et løft på 4,74 procentpoint var skolen så tæt på præmiepengene, som man næsten kan være.

- Jeg er stolt og glad for det løft, skolerne har præsteret. Jeg ved, at der er blevet knoklet og gjort en stor indsats af både ledelse og medarbejdere, og det er dejligt, at det kan ses i elevernes præstationer til afgangsprøven, siger Rikke Reiter, centerchef for Dagtilbud og Skoler i Helsingør Kommune.


61 skoler får præmiepenge

I alt har 61 skoler over hele landet fået præmiepenge fra regeringen – ud af 104 skoler, som er med i elevløft-programmet. Skolerne er udvalgt af Undervisningsministeriet, fordi de i udgangspunktet havde en stor andel af elever med under karakteren 4 ved 9. klasses afgangsprøverne i dansk og matematik.

På både Skolen ved Rønnebær Allé og Nordvestskolen fik cirka en tredjedel af eleverne i årene 2014-2016 under 4 i dansk og matematik ved afgangsprøven. Efter prøverne i år har 25 procent af eleverne på Skolen ved Rønnebær Allé under 4 i dansk og matematik, mens 29,85 procent af afgangseleverne fik under 4 i dansk og matematik på Nordvestskolen.

På Skolen ved Rønnebær Allé glæder daglig pædagogisk leder, Morten Steenholt Sieling, sig over, at det er lykkedes at løfte skolens elever ved en målrettet indsats.


- For os har det været vigtigt at skabe et sammenhængende forløb, hvor vi gør en lige så stor indsats i 7. klasse som i 9. klasse, siger han.


Skolen har valgt at satse på at have tre lærere til to klasser på en række dansk- og matematiktimer i både 7., 8. og 9. klasse. Det giver mulighed for at lave holddelt undervisning – og det har givet et godt løft til de fagligt svageste elever.

 - Vi glæder os rigtig meget over pengene, som skal bruges til at løfte vores elever på skolen yderligere, siger Morten Steenholt Sieling.

Stolt over resultatet

På Nordvestskolen er daglig pædagogisk leder Søren Pedersen også stolt over resultatet.

- Vi har rykket en del elever, og det er det allervigtigste. For den enkelte elev er et 4-tal i dansk og matematik vejen til en ungdomsuddannelse – og derfor gør hver eneste elev, vi har rykket, en stor forskel, siger han.

Han ærgrer sig over, at skolen lige præcis ikke lykkedes med at få bonussen i land – for nu skal det videre arbejde med at løfte eleverne foregå, uden at der er kommet ekstra penge i kassen.

- Men vi fortsætter med det gode arbejde, vi har sat i gang. Vi har haft en række turboprojekter på 9. årgang, hvor vi har sat fokus på dansk diktat og stil og på matematik. Og vi har haft særligt fokus på at løfte de elever, hvis motivation og interesse er størst, siger Søren Pedersen. – Endelig har vi vendt skolehjemsamtalen ’på hovedet’, så det er eleven, der fremlægger for sine forældre og lærere og forholder sig til, hvordan det går fagligt. Det giver større engagement fra elever og forældre i skolen.

Et skulderklap

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup, glæder sig over skolernes gode resultater.

- Jeg er glad for, at vores skoler har taget handsken op - og med så stor succes. Stor respekt herfra. De har arbejdet benhårdt, og det har givet bonus. Så skulderklap til begge skoler, for indsatsen har i den grad gjort en forskel for den enkelte elev. Jeg er sikker på, at de erfaringer, skolerne har gjort sig, også vil komme kommende årgange til gode, siger hun.

Undervisningsministeriets elevløft-projekt kører i alt over tre år, og for hvert år er målet at løfte eleverne fem procentpoint. Der er en årlig bonus til de skoler, der når målet.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside