Sundhed på retræte

Både på landsplan og i Helsingør Kommune kniber det med at få dagligrygere til at kvitte smøgerne, ligesom vi fortsat indtager for meget alkohol.

Det viser ny undersøgelse, som bl.a. landets fem regioner og Sundhedsstyrelsen står bag. 

Sundhedsprofilen, der er en stor spørgeskemaundersøgelse fortaget blandt alle landets kommuner, viser sundhedstilstanden blandt borgerne. Resultaterne er netop blevet offentliggjort, og de viser, at folkesundheden blandt danskerne generelt er blevet dårligere. Flere unge mistrives, over halvdelen af danskerne er overvægtige, og flere unge begynder at ryge. 

I Helsingør Kommune er tendensen den samme. Det mest markante tal er en stigning i antallet af daglige rygere, især blandt de unge mellem 16-34 år. Det samlede antal er steget fra 16 pct. i 2013 til 20 pct. i 2017. Det er et stykke over gennemsnittet i Region Hovedstaden, hvor kun 16 pct. ryger dagligt i 2017.

At få folk til at kvitte smøgerne er en prioriteret indsats i Helsingør Kommune – vi ved jo hvor farligt rygning er. Undersøgelsen her viser, at der er fortsat er rigtig mange rygere, og det er selvfølgelig ærgerligt.
Fra kommunens side forsøger vi at rykke ved det billede og afprøver bl.a. i øjeblikket flere forskellige indsatser for at nedbringe antallet af rygere. Men det er altså et langt sejt træk, siger Mette Lene Jensen, formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune.

Til gengæld ser det bedre ud med den fysiske aktivitet, hvor 31 pct. dyrker mindre motion end WHO anbefaler. I 2013 var det tal 37 pct. Der er også sket et fald i andelen af passive rygere.

Det er klart, at Helsingør stadig bærer en arv i forhold til, at vi har været en stor industriby med de sociale og helbredsmæssige konsekvenser det giver ift. den generelle sundhedstilstand. Den er vi ikke ude over. Til gengæld har vi rigtig mange gode tværgående indsatser i gang lige nu, som jeg er sikker på, vi vil se resultater af om nogle år.
Og så er det jo også værd at hæfte sig ved de områder, hvor det allerede nu ser fornuftigt ud – passiv rygning og motion fx, siger Mette Lene Jensen.

Sundhedsfremmende indsatser på tværs

Lige nu er der gang i flere forskellige indsatser på tværs af hele kommunen, der tager udgangspunkt i at højne borgernes trivsel og sundhed:

 • Gratis rygestopkurser med belønning i form af gavekort og ditto kurser med tilskud til rygestopmedicin

 • Uddannelse af frontmedarbejdere i Job og Uddannelse til samtale om alkoholvaner (afsluttet)

 • Opkvalificering af sundhedsfagligt personale på HRT til samtale om alkoholvaner (afsluttet)

 • Gratis og anonym samtale og behandling for alkoholproblemer på Helsingør Rusmiddelcenter

 • Opsporing af børn med trivselsproblemer i boligområder Særligt fokus på kost i dagtilbud 0-6 år. Som led i en tidlig indsats er der udarbejdet en Politik for mad og måltider ”Fælles om det gode måltid”, og der arbejdes med kompetenceudvikling af køkkenpersonalet i dagtilbuddene.

 • Projektet Et Lettere Liv har gennem de sidste 3 år arbejdet for at højne trivslen og sundheden blandt børn og unge

 • Rigtige Mænd: et kursus for mænd der vil have en sundere livsstil med bedre trivsel – kører nu med ottende hold

 • Jump4fun: et bevægelsestilbud til overvægtige børn og unge – kører nu for fjerde år

 • Temamøder om sund aldring for seniorer

 • Headspace – nogen at tale med. For unge 12-25 år.

 • Psykologsamtaler i Ungetilbuddet. Gratis samtaler til unge 15-23 år

 • Lær at tackle kurser (kronisk sygdom, smerter, angst og depression)

 • Lær at tackle angst og depression for unge (afprøves i 2018)

 • Lær at tackle for pårørende (afprøves i 2018)

 • Pårørendenetværket

 Sundhedsprofilen 2017 for Helsingør viser bl.a.:

 • Markant flere dagligrygere i Helsingør Kommune, en stigning fra 16% til 20%. Til gengæld er færre borgere nu passive rygere, der er sket et fald fra 8% til 6%.
 • Storforbruget af alkohol ligger på samme niveau som i 2013, på 7 %. Rusdrikkeriet er faldet fra 11% til 10%
 • Færre borgere er fysisk inaktive. I 2013 var 38% under minimumsstandarden for fysisk aktivitet. I 2017 er den faldet til 31%
 • Der er en stigning i inaktiv transport fra 30% til 31%
 • Flere har fået et usundt kostmønster, en stigning fra 11% til 13 %
 • Lidt flere borgere er moderat overvægtige, en stigning fra 34% til 35%, der er dog sket en markant stigning i antallet af svært overvægtige fra 12% til 17%
 • Lidt flere borgere vurderer, at de har et mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred, fra 17% til 18%
 • Markant flere har et højt stressniveau, en stigning fra 21% til 28%
 • 24% af alle adspurgte har svage sociale relationer

 

FAKTA OM UNDERSØGELSEN

Sundhedsprofilen bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det” i 2017. I Region Hovedstaden er spørgeskemaet sendt ud til 55.185 borgere. I Helsingør Kommune er spørgeskemaet sendt ud til 2.450 borgere af 51.500 mulige borgere i aldersgruppen 16 år og derover. Af dem har 1.332 borgere svaret. Svarprocenten var på 54,4 i Helsingør Kommune, og dermed over den gennemsnitlige svarprocent på 52,6 i Region Hovedstaden.

 

Se flere tal på Danskernessundhed

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer