Trafikale ændringer ved Marienlyst Allé

Helsingør Kommune indgik den 20. marts 2018 kontrakt med den hoved-entreprenør, Elindco Byggefirma A/S, der skal stå for hovedentreprisen på Skolen i Bymidten.

Efter påske begynder entreprenøren at etablere byggeplads. Det betyder at:

• Den del af biblioteksgrunden der har været åbnet op for parkering de sidste par måneder, vil blive lukket igen

• På Kampfeldtgrunden inddrages et areal til skurbyen, som kommer til at ligge i den nordlige ende af pladsen

• I byggeperioden ensrettes Marienlyst Allé, så det for bilister kun bliver tilladt, at køre i retning mod centrum. Cyklister må stadig køre i begge retninger

• Fortovet afspærres på den side af Marienlyst Allé, der vender ind mod nybyggeriet i mellem fodgængerfeltet ved Claessensvej og fodgængerfeltet ved Nygade. Hastighedsbegrænsningen nedsættes til 30 kilometer i timen

Læs mere om projekt Skolen i Bymidten