Udviklingen for det tidligere stadionareal rummer potentiale og udfordringer

I juni besluttede Byrådet at igangsætte udviklingen af det snart tidligere stadionområde med en drøm om at udvikle det til et boligområde.

I går mødtes formænd og kvinder fra de politiske partier på Helsingør Vandrerhjem og gik en tur for at se nærmere på området. Den politiske styregruppe forcerede de mange trappetrin op til Helsingør Ferieby for at få et godt overblik over området. Tågen gemte både Kronborg og kysten, men tågen kunne alligevel ikke gemme på områdets mange kvaliteter.

Området, som i folkemunde hedder Sommariva, er en virkelig enestående perle i Helsingør, som altid har haft stor betydning for byen. Området ligger tæt på byen, tæt på vandet med istidsskrænten i ryggen og skoven bagved. I området er der også det fredede Lappestenbatteri og parken. Men området er også nedslidt, og derfor glæder jeg mig til sammen med borgerne at få udviklet området til fremtiden, siger Henrik Møller, der er fungerende borgmester og formand for den politiske styregruppe.

Efter gåturen fik den politiske styregruppe til opgave at svare på, hvad der er vigtigt for dem, når strategiprocessen går i gang. I løbet af vinteren skal den politiske styregruppe mødes tre gange og diskutere, hvordan området skal udvikle sig, og hvad de vil lægge vægt på, når der udskrives en arkitektkonkurrence i foråret.

Her lagde politikerne især vægt på en gennemsigtig og åben proces, hvor borgerne kan komme med deres holdninger og ideer. Borgernes input vil politikerne vægte og bruge, når de skal lave deres endelige vision for områdets fremtid, som skal danne grundlag for arkitektkonkurrencen.   

Drømme med restriktioner

Den politiske styregruppe fik også lov at drømme om, hvad området kunne indeholde. Der var bred enighed om, at de kommende boliger skal være af høj arkitektonisk kvalitet, og at parken omkring lappestensbatteriet er en væsentlig del af området, som skal beskyttes og forbedres. Området rummer også nogle udfordringer, som der skal findes løsninger på i den kommende tid, og som skal indtænkes i arkitektkonkurrencen.

Vi har alle mange drømme for området, men vi blev også præsenteret for de mange restriktioner og udfordringer, der er i området. Nogle af udfordringerne kan løses, mens andre som fredninger og sigtelinjer fra Kronborg ikke er til at komme udenom. Arkitekterne i konkurrencen skal tænke kreativt, siger Christian Holm Donatzky, formand for By, Plan og Miljøudvalget.

 

Den politiske styregruppe består af:

Henrik Møller (Socialdemokratiet)

Christian Holm Donatzky (Radikale Venstre)

Ib Kirkegaard (Dansk Folkeparti)

Bente Borg Donkin (Socialistisk Folkeparti)

Jan Ryberg (Lokaldemokraterne)

Jens Bertram (Det konservative Folkeparti)

Mette Lene Jensen (Venstre)

Allan Berg Mortensen (Enhedslisten)

 

Processen for udviklingen af det tidligere stadionareal

 

Følg processen