Øresundstolden bliver digital

Øresundstoldens kæmpestore arkiv bliver digitalt i et storstilet hollandsk projekt: The Soundtoll Registers Online.

Øresundstolden har haft enorm betydning for Danmark og især for Helsingør, der blev en af de vigtigste byer i Europa i en lang årrække. Øresundstold blev opkrævet i Helsingør fra skibe, der sejlede gennem Øresund i perioden fra ca. 1429 til 1857 og var en vigtig indtægtskilde for de danske konger.  Selve toldregnskaberne er bevaret fra 1497, 1503, 1528, 1536-1548 og fra 1574 frem til 1857. De giver et unikt indblik i skibsfarten og varehandlen i Nordeuropa, hvor man kan finde lister med skibenes navne, deres størrelse, last og nationalitet m.m.

Øresundstolden har haft en enorm betydning for Danmark og Helsingør igennem historien. Regnskaberne er nu digitaliseret og tilgængelige for alle, der er nysgerrige på hvad, der sejlede igennem Øresund. De fortæller hvor skibene kom fra, skulle hen og hvad de havde med i lasten. Jeg er glad for, at Universitet i Groningen og landsdelsarkivet Tresoar i Holland tog initiativet til at gøre Øresundstoldens historie digital. Også en stor tak til Museerne Helsingør og Søfartsmuseet for at hjælpe med at taste de enorme mængder data ind. Regnskaberne for tolden giver os et unikt indblik i et stykke Danmarkshistorie, og nu er fortidens historie fremtidssikret, siger Benedikte Kiær, der er borgmester i Helsingør Kommune.

 

Lær mere om Øresundstoldens betydning

Fredag den 23. august inviterer Helsingør Kommune i samarbejde med den hollandske ambassade, M/S Museet for Søfart og Museerne Helsingør til en formiddag i Øresundstoldens tegn. Her vil der blive fortalt om arbejdet med de enorme mængder af data, og hvad Øresundstolden og dens digitalisering kan betyde for kommende generationers forskning.

The Sound toll registers are not only a unique World Cultural Heritage, but also a joint Dutch and Danish historical heritage, where Dutch commerce has meticulously been documented by Danish scribes and customs officers. The gigantic undertaking to digitize the entire Sound Toll registers, which is now completed, makes these invaluable historical sources now directly available to scholars and researchers around the globe. As Dutch Ambassador to Denmark I am proud of the several dozen Dutch volunteers who have made this possible, siger den hollandske ambasadør Henk Swarttouw

 Øresundstolden er på Memory of the World, UNESCO´s liste over arkivalsk verdensarv. Museerne Helsingør og MS Søfart har deltaget løbende i konferencerne, og har rekrutteret frivillige til hjælpe med indtastning af data i databasen. 

Se digitaliseringen af Øresundstolden  

Miniseminar på M/S Museet for Søfart, fredag den 23. august klokken 10.00-12.00
Seminaret finder sted i auditoriet på Museet for Søfart. Seminaret er gratis, når entréen til Museet for Søfart er betalt. Seminaret vil foregå på engelsk. Gratis adgang for pressen

Program
Velkomst v. Henk Swarttouw, den hollandske ambassadør

Erik Gøbel, tidl. Rigsarkivet
How our predecessors worked with the Sound Toll Registers

Siem van der Woude, Soundtoll Registers Online
The organization and realization of the project

Lars Bjørn Madsen, Museerne Helsingør
The Sound Toll and Elsinore

Senere på eftermiddagen vil der være taler i byrådssalen, hvor kun pressen har adgang

Klokken 16.30-17.30 i byrådssalen

Taler ved:

Benedikte Kiær, Borgmester i Helsingør Kommune  

Henk Swarttouw, den hollandske ambassadør

Jan Willem Veluwenkamp, Soundtoll Registers Online

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer