Affaldsindsamling for hele kommunen

Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 31. marts 2019, hvor naturens skal have en forårsrengøring.

Kommunens årlige dag for forårsrengøring af naturen er blevet et større tilløbsstykke. Sidste år var der tilmeldt omkring 300 personer fordelt på ca. 18 knudepunkter.

Indsamlingen finder sted i de fleste lokalsamfund, der traditionen tro bruger dagen som en kærkomme anledning til at mødes og holde en lille forårsfest.

Helsingør Kommunes Center for By, Land og Vand samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om planlægning og afvikling af dagen, som også er den nationale affaldsdag.

Kommunen sponsorer drikkevarer, handsker, sække og affaldstænger til deltagerne – og Nordsjællands Park og Vej (NSPV) tager sig af bortskaffelsen af det indsamlede affald. På de seneste affaldsdage er der blevet indsamlet omkring 3 tons affald i naturen. Dagen er  også god anledning til at mødes med naboer og andre borgere i kommunen.

Hvor kan jeg indsamle affald? 

Hvis man er interesseret, kan man få en oversigt over, hvor indsamlingen finder sted - og man kan tilmelde sig hos: Flemming Jensen, DN Helsingør, på mailen: aabergjensen@gmail.com eller telefon 49 22 30 53 eller 22 54 09 23. Derudover kan du se, hvor der bliver samlet ind eller selv oprette en affaldsindsamling:

www.affaldsindsamlingen.dk

Se de lokale steder