Centerchef får nyt ansvarsområde

Pernille Madsen bliver centerchef for Særlig Social Indsats - planen er, at hendes tidligere center, BID, skal fusionere med Center for Job og Uddannelse.

Den ledige centerchefstilling i Center for Særlig Social Indsats (SSI) har givet direktionen anledning til at se på mulighederne for at styrke organisationen med nye og spændende konstellationer:

  • Pernille Madsen bliver ny centerchef for Center for Særlig Social Indsats
  • Center for Job og Uddannelse og store dele af Center for Borgerservice, IT og Digitalisering påtænkes samlet i et nyt center med Kristjan Gundsø Jensen bliver centerchef

Med omlægningen går Helsingør Kommune fra 10 til ni centre.

Pernille Madsen ny centerchef for Center for Særlig Social Indsats

Pernille Madsen udnævnes med virkning pr. 1. maj til centerchef for Særlig Social Indsats. Pernille Madsen har været centerchef for Borgerservice, IT og Digitalisering siden 2012 og inden da Job- og Ydelsescenterchef. Pernille Madsen kom til Helsingør Kommune i 2007 og har tidligere været chef i Gladsaxe Kommune. Pernille Madsen har en professionsbachelor som socialrådgiver og har en Master i offentlig ledelse (MPG).

- Pernille vil med sin store ledelseserfaring og faglige viden på social- og beskæftigelsesområdet, herunder boligområdet, kunne bidrage meget kvalificeret i den fortsatte drift og udvikling af Center for Særlig Social Indsats. Samtidig har Pernille et stort kendskab til Helsingør Kommunes borgere og organisation. Pernille har siden sin ansættelse i 2007 deltaget i betjeningen af flere forskellige udvalg, senest Socialudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, og hun har et godt blik for de tværgående områder og formår at løse ganske vanskelige borgersager på tværs af centre. Jeg glæder mig overordentligt meget til samarbejdet med Pernille som centerchef for Særlig Social Indsats og er glad for, at Pernille vil bidrage til, at vi i de kommende år kan udvikle området endnu mere, udtaler direktør Stella Hansen.

Pernille Madsen ser frem til de nye opgaver fra 1. maj i Center for Særlig Social Indsats:

- At være centerchef for Borgerservice, IT og Digitalisering har været spændende, sjovt og lærerigt. Medarbejderne, og jeg har skabt en agil organisation, hvor der har været et naturligt fokus på effektivisering af kerneopgaven. Derfor er det helt naturligt, at vi med et nyt center med Kristjan Gundsø Jensen som styrmand, fortsætter med at udvikle og tænke nye tanker.

Hun fortsætter:

- Nu vender jeg blikket mod Center for Særlig Social Indsats, som jeg på mange måder kender godt. Center for Særlig Social Indsats er kendt som et center med højt fagligt niveau og dygtige medarbejdere. Jeg glæder mig til at være med til at bruge min erfaring på at vedligeholde centeret som en stærk organisation, og jeg håber, at jeg med min ledelsesmæssige og fagfaglige baggrund, kan være med til at udvikle organisationen endnu mere sammen med ledere og medarbejdere.

Nyt center kan skabe bedre sammenhæng i opgaverne

Direktionen har med Pernille Madsen rokering samtidig overvejet kommunens samlede organisering nærmere. Det har ført til beslutningen om at se på, hvordan opgaverne i Borgerservice, IT og Digitalisering kan ses i sammenhæng med opgaver i andre centre.

Der påtænkes derfor et nyt center med opgaver fra Job og Uddannelse, IT og Digitalisering med Kristjan Gundsø Jensen i spidsen. Derudover rummer Borgerservice en række opgaver, der forventes at kunne fungere i fint samspil med Job- og Ydelsescenteret. I de kommende uger vil ledelsen i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og Center for Job og Uddannelse drøfte, hvilke opgaver som i givet fald kan forenes i det kommende nye center. Det vil også blive drøftet, om der er opgaver, som i stedet bør ligge i andre centre. Relevante medarbejderudvalg (MED) vil blive inddraget.

Kommunaldirektør Stine Johansen ser en styrket organisation forude, hvor opgaverne løses i nye spændende samarbejder:

- Jeg er utrolig glad for, at vi i Helsingør Kommune fortsat kan sætte et stærkt chefhold – med Pernille Madsen og Kristjan Gundsø Jensen på vigtige velfærdsområder. Der er med den nuværende organisering opnået en række meget værdifulde gevinster i såvel kvalitet som effektivitet. Det er direktionens vurdering, at såfremt der skal opnås yderligere synergieffekter, forudsætter det, at Center for Særlig Social Indsats bliver styrket i sin opgaveløsning særligt på boligområdet, og at der ses mere samlet på opgaveløsningen i særligt Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering.

En endelig afklaring af de ovenstående omorganiseringer vil med inddragelse af MED-organisationen kunne ske i løbet af marts og april med forventet ikrafttræden 1. juni 2019.