Det første folkemøde i Helsingør blev godt modtaget af folket

Over 600 borgere havde fundet vej til Helsingør Hallen, hvor folkemødet foldede sig ud, og folkets røst var klart positiv.

Fed dag.
God stemning.
Inspirerende oplæg.

De positive bemærkninger faldt ofte efter lørdagens folkemøde med fokus på Helsingørs fremtid. Vision 2030 var til debat, og byråd og borgere fik udvekslet tanker og ideer.

Vision 2030 handler om den retning, som Helsingør Kommune skal vælge at fokusere på i de kommende 10-12 år. Det er en del af byrådets ansvar at sætte retningen, og som en del af det arbejde blev folkemødet arrangeret for at få en debat om fremtiden med borgerne. 

For overskuelighedens skyld var folkemødet delt op i syv temaer med overskrifter som uddannelse, børn og unge, kultur, erhvervsudvikling, natur, miljø, livskvalitet og ny teknologi. 
 

Byrådet arbejder videre med input

Alle input fra folkemødet opsamles og præsenteres for byrådet ved et nyt strategiseminar i april 2019. Herved indgår folkemødets resultater direkte i Byrådets videre arbejde med Vision 2030.

Byrådet vedtager efter planen Vision 2030 i juni. 

Læs mere om temaerne og se, hvordan du kan stadig komme med input digitalt

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer