En hyggelig dag med Frivilligcentret – vil du med næste gang?

Mens der stadig var høj sol og blå himmel, mødtes en gruppe ældre med en demenssygdom og deres pårørende på Flynderupgård til en hyggelig formiddag. Frivillige fra Demenscafeen havde planlagt dagens program med rundvisning på Flynderupgård, og derefter skulle alle selv samle og lave mad med grønt fra nyttehaverne, mens Erik fra Ældresagen grillede pølser.

Denne formiddag var bare én i rækken af en række arrangementer, som Frivilligcentret og Helsingør Kommune tilbyder i samarbejdet om ”Gennem viden og relationer – Demensvenligt Nordsjælland”, der har fået støtte af Sundhedsstyrelsen.

Til arrangementerne kan mennesker med en demenssygdom og deres pårørende – der som regel er ægtefæller, ses og hygge sig i et meningsfuldt fællesskab, opleve natur-og kulturoplevelser og udveksle erfaringer i uformelle omgivelser. Det kan nemlig ofte være svært at gå til sociale arrangementer, når ens ægtefælle er ramt af en demens, men det er der ifølge dagens deltagere mange måder at komme udenom på.

Jeg synes, det er dejligt at være sammen med ligestillede. Man får nogle snakke om de daglige problemer og får ideer fra de andre i samme situation. Og så oplever vi nogle ting sammen, som man ikke selv magter at arrangere, siger Gitte Pedersen.

For Gitte og flere andre har demenscafeen og Frivilligcentret været springbrættet til et mere socialt liv.

Vi er seks piger, der nu er gået sammen om at mødes privat hos hinanden. Og vi deltager også i en guidet læseklub på Kulturværftet. I den næste sæson skulle der gerne opstå flere guidede læseklubber ud fra bl.a. Demenscafeen – det er bare med at komme i gang, siger Lisbeth Wismo.

Hendes sidekammerat Birgit Lund fortæller, hvordan hun siden nytår næsten har været med til alle arrangementerne i DemensCafeen.

Nogle gange er det udflugter – andre gange nede i Frivilligcentret. Og nu glæder vi os til oktober-arrangementet med Troels Kløverdal på M/S Museet for Søfart. Men det bedste er fællesskabet, og at vi alle har en dement ægtefælle. Ingen kigger skævt, hvis nogen har bøvl med at håndtere kniv og gaffel, for alle er med på, hvad det her går ud på, fortæller Birgit Lund.

Det er dog ikke alle, der har ægtefællen med i dag.

Min mand og jeg kom som par, men han døde for noget tid siden. Så tænkte jeg, at det var slut med at komme, men ”Nix! Du hører til”, sagde de andre. Og så blev jeg frivillig. Jeg giver en hånd med til arrangementer og andet godt. Min mand og jeg har fået så mange gode oplevelser, så jeg vil gerne give lidt igen, siger Leni Nimb.

Også Hans og Bjørn er uden deres hustruer i dag. Den ene er dog blot på ferie, mens Bjørns kone har travlt med at strikke et stort tæppe til Snoezelhuset og forberede stofposer til børnene på Sundtoldsmarkedet.

Vi kommer for hyggen. Vi kender jo de fleste, men ind imellem kommer der nye, som glider ind i fællesskabet. 2-3 gange om ugen ses vi også i Mødestedet på Plejehjemmet Montebello, hvor der også tit er middage, siger Hans.

Jeithi Lilhammer-Karlsen har som frivillig været med til at planlægge dagen i dag. Hun er også med i Seniorrådet og frivillig i en af Frivilligcentrets andre aktiviteter, hvor der dyrkes nyttehaver på Flynderupgård (Grønt Medborgerskab).

Især for de pårørende betyder de her arrangementer virkelig meget. Når din ægtefælle får demens, så mister du ligesom lidt af dem, og det kan være sværere at fortsætte det sociale liv og de fællesskaber, man var en del af. Oplevelser som dem her kan man dele med andre ligesindede – eller de pårørende kan deltage i nyttehaveaktiviteter og selv få lidt frirum sammen med andre frivillige, fortæller Jeithi.

Vil du med til næste arrangement?

Hvis du gerne vil med til næste arrangement i demenscafeen – eller bare vil høre mere om Frivilligcentrets øvrige tilbud, hvor du kan deltage, så læs mere på Frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcenter-helsingor.dk eller på facebooksiden ”Frivilligcenter Helsingør”.
Du kan også ringe på tlf.: 49 21 50 60

Fakta om frivilligcentrets aktiviteter for demensramte familier:
- Månedlige demenscafé for demensramte og deres pårørende i samarbejde med Ældresagen
- Guidede læsegrupper for pårørende hver anden uge i samarbejde med Biblioteket
- Nyttehaveaktiviteter på Flynderupgård Museet for lettere til moderate demente tilknyttet ”Mødestedet”
- Andre aktiviteter: kreativt værksted, gåture og cykelture mv

For yderligere oplysninger kontakt projektleder Tina Ambus, e-mail: koordinator@frivilligcenter-helsingor.dk, tlf.: 31 66 82 93

Fakta om projekt ”Grønt Medborgerskab”:
Formålet med projektet er at give børn og voksne mulighed for at deltage i inkluderende fællesskaber omkring aktiviteter fra jord til bord. Nyttehaveaktiviteterne foregår på Flynderupgård Museet i Espergærde. Som pårørende er der mulighed for at få tildelt sit eget jordlod og deltage som frivillig. Frivilliggruppen mødes hver torsdag og arbejder i fællesbedene i hele havesæsonen.

For yderligere oplysninger kontakt projektleder Lene Ljungqvist på lene@ljmail.dk eller tlf.:22 86 67 77

Fakta om Projekt ”Gennem viden og relationer – Demensvenligt Nordsjælland”
- I projektet er 8 Nordsjællandske kommuner gået sammen om at skabe demensvenlige samfund, så mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt, meningsfuldt og værdigt liv. Et liv hvor mennesker med demens, på trods af sygdommen, kan leve et aktivt hverdagsliv i deres lokalmiljø, hvor de kan blive mødt i øjenhøjde.

- Projektet kører i henholdsvis: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm. Der er også indgået samarbejde med 5 Frivilligcentre i Hørsholm, Helsingør, Gribskov, Halsnæs og Hillerød.

- Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og tilbyder undervisning, hvor deltagere får viden om demens og får redskaber, som kan gøre dem handlekompetente, når de møder mennesker med demens gennem deres job. Det kunne fx være medarbejdere i jobcenter, butiksansatte, beredskab, politi, busselskaber, m.fl. Projektet har også som mål at nå frivillige i foreningslivet, der uddannes i at kunne støtte mennesker med demens, så de kan bibeholde eksisterende interesser og fritidsliv.

- Projektet har i slutningen af 2018 også indgået et samarbejde med DGI Nordsjælland, hvor idrætsforeninger tilbydes en workshop, så de kan blive en demensvenlig idrætsforening.

Er I en virksomhed eller en forening, som kunne have gavn af viden om demens og greb til at håndtere forskellige typer af situationer med mennesker med demens?

Kontakt Stine Skov Øllgård, e-mail: ssl04@helsingor.dk, tlf.:25 31 33 45.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer