Fremtiden for det gamle hospitalsområde

Helsingør Kommune har sammen med Freja Ejendomme og en gruppe investorer samarbejdet om udviklingen af det tidligere Helsingør Hospital.

Investorerne, Freja Ejendomme og Helsingør Kommune inviterer nu til et orienteringsmøde, så borgerne kan få et indblik i udviklingen for området og de gamle bygninger.

Investorerne har arbejdet med, hvordan man i fremtiden kan bruge de eksisterende hospitalsbygninger og bygge nyt på de omkringliggende arealer.

På mødet sætter vi gang i en spændende udvikling af et område, der har været ligget øde alt for længe. Investorerne har spillet ind med deres tanker, der umiddelbart passer ind i vores netop vedtagne Bolig- og Bosætningspolitik og Vision 2030, hvor vi har fokus på blandet beboersammensætning og boligformer, fællesskaber, og fokus på de grønne arealer. På mødet kan borgerne komme med deres input tidligt i processen, før lokalplanen bliver udarbejdet, siger Christian Holm Donatzky, der er udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

Tankerne er, at der i området skal være forskellige boligformer, mulighed for mindre erhverv og at de grønne arealer skal bruges af de fremtidige beboere. På mødet vil investorerne orientere om deres tanker og idéer bag projekterne, og du kan komme med dine input. Helsingør Kommune vil informere om den videre planlægning, der skal danne grundlag for realiseringen.

Mødet afholdes:

Mandag den 9. september kl. 19:00-20:30

på Toldkammeret i Helsingør,

Havnepladsen 1

3000 Helsingør

Mødet er for alle interesserede.