Geologi skal vække de unges begejstring for naturen

Helsingør Kommune kickstarter nu et nationalt 3-årigt projekt, der skal formidle geologi til børn og unge. Sammen med skoleelever fra Helsingør og naturvejledere og samarbejdspartnere over hele Danmark bliver Junior-geologerne skudt i gang mandag den 16. september kl 9-11 fra Naturcenter Nyruphus. Projektet er støttet med 3,8 millioner af Nordea-fonden.

Ofte bliver geologien overhalet inden om af biologi og geografi, når naturfagslæren skal formidle naturvidenskab til eleverne i folkeskolen. Det vil Junior-geologerne gerne lave om på. Derfor skal naturvejledere og naturfagslærere over hele Danmark have styrket deres viden om geologi og sammen engagere børn og unge i geologiske aktiviteter i det fri – og ikke mindst gøre dem nysgerrige på naturens stærke kræfter.

Viden om geologi er vigtig for den grønne omstilling, der er på vej i vores samfund. Så vi er nødt til at få de unge engageret – bl.a. ved, at vi får dem ud i naturen. Det danske landskab gemmer på masser af spændende fortællinger om naturens stærke kræfter, skjulte ressourcer og Danmarks vilde fortid. Med projektet håber vi at gøre unge kloge på emner som fx undergrundens ressourcer, livets udvikling, fortidens klimaforandringer og den Lille Istid, siger Camilla S. Andresen, der er geolog og vil være projektets leder.

Geologiundervisning i det fri

I første omgang er det naturvejlederne i Helsingør Kommune, der opkvalificeres i geologi-formidling og udstyres med hjælpende rekvisitter. Samtidig udvikles undervisningsmaterialer som naturfagslærere nemt kan gøre brug af.

Det er et hold af forskere fra bla. GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) samt Astra (det nationale naturfagscenter i Danmark) og Naturvejlederforeningens Geofaglige Netværk, der sammen med Helsingør Kommune udvikler materialerne.

Udbredes til hele landet

Konceptet bliver testet på unge i både Helsingør og Odsherred kommuner, hvorefter naturfagslærere og naturvejledere i 26 øvrige kommuner vil blive opkvalificeret og få glæde af materialerne. Tilslut kommer turen til de øvrige danske kommuner, der får fri adgang til det udviklede materiale.

Direktør i Helsingør Kommune, Lars Rich, er begejstret for projektet.

Vi er stolte af at stå i spidsen for et projekt, der skal bygge bro mellem forskningsverdenen og naturfagsundervisningen af Danmarks børn og unge. Projektets formål om at få flere børn og unge ud i naturen bidrager ikke kun til Helsingør Kommunes, men til mange kommuners vision om at kunne tilbyde børn og unge en mere varieret skoledag og inddragelse af nye fysiske læringsmiljøer, forklarer Lars Rich.

 

15.000 børn og unge bliver junior-geologer

Nordea-fonden støtter med 3,8 mio. kr. og har netop fokus på at få flere ud i ud i det fri. Direktør Henrik Lehmann Andersen siger:

De stærke naturkræfter som engang skabte Danmark er stadig meget synlige – men kun for dem, der kender dem! Det billede vil Junior-Geologerne nu lave om på, så flere børn og unge får en forståelse og begejstring for fortællingen om landets geologi.

Materialet bliver rettet primært mod elever i udskolingen og ved projektets afslutning skal 15.000 børn og unge over hele Danmark kunne kalde sig Junior-geologer.


Fakta

Fagmaterialet skal udvikles af forskere fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved KU, Globe ved KU og Institut for Geoscience ved AU, Det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed (Astra), Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) og Naturvejlederforeningens Geofaglige Netværk i samarbejde med Helsingør Kommune.


I løbet at projektets første 12 måneder skal materialet udvikles og testes i Helsingør og Odsherred kommuner. De efterfølgende 18 måneder skal materialet videreudvikles og testes af naturvejledere på børn og unge fra 26 kommuner: Esbjerg, Fanø, Faxe, Fredensborg, Fredericia, Gribskov, Hedensted, Herlev, Holbæk, Jammerbugt, Kalundborg, Kolding, København, Middelfart, Nyborg, Odense, Randers, Rebild, Rudersdal, Silkeborg, Sorø, Stevns, Syddjurs, Sønderborg, Varde og Viborg. I projektets sidste 6 måneder skal materialet markedsføres bredt i resten af landet, så flest muligt børn og unge kan få glæde af det.


Projektet samarbejder med en lang række formidlingscentre med fokus på udendørs undervisning i geologi bl.a. Geopark Odsherred, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Thy, Nationalpark Vadehavet, Naturbornholm, Geomuseum Faxe, Geocenter Møns Klint, Kyst og Fjordcentret, Naturpark Lillebælt, Brorfelde Observatorium og Øresundsakvariet. Nordea-fonden støtter med 3,8 mio. kr.