Helsingør er solsikker kommune – igen

Helsingør Kommune er for andet år i træk solsikker – det betyder bl.a., at solbeskyttelse er en naturlig del af dagligdagen i dagtilbuddene.

I Helsingør Kommune er der fokus på at forebygge skader som følge af solskoldning, og kommunen er blandt de 13 danske kommuner, som i 2019 kan kalde sig solsikre.

I Helsingør Kommune betyder det bl.a., at der er fokus på solbeskyttelse i daginstitutioner, skoler og SFO’er, og at der er sikret skyggefulde pletter i offentlige parker og på kommunale legepladser.

- Solen er skøn, men ved at være solsikre for anden gang håber vi på, at borgerne er opmærksomme på, og derfor undgår skaderne som følge af, solskoldning, siger Mette Lene Jensen, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Skru ned for solen

Det er Kræftens Bekæmpelse, der certificerer de solsikre kommuner - som en del af kampagnen ’Skru ned for solen’. Kampagnen er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

I forbindelse med, at kommunen blev solsikker, har den modtaget 100 børnebøllehatte, som vil blive delt ud forskellige steder i kommunen, blandt andet ved kommunens livreddertårne.

Der vil ligeledes komme plakater op med ’Skru ned for solen mellem 12-15’ langs kystvejene, så folk bliver mindet om de gode sol-råd, inden de går på stranden, og der vil være opslag på Facebook med samme budskab.

Fakta om solsikker kommune

Helsingør Kommune har otte punkter på tjeklisten som solsikker kommune:

• Solbeskyttelse er en fast del af tilsynet med daginstitutioner og dagplejere
• Solbeskyttelse er en fast del af tilsynet med skoler, fritidshjem og SFO’er
• Kommunens legepladsinspektion tjekker mulighed for skygge på legepladsen
• Forældre vejledes i solbeskyttelse af spædbørn og børn af sundhedsplejersken
• Sundhedsplejerskerne vejleder (som et fast punkt) skolebørn i solbeskyttelse, herunder taler med udskolingsbørn om hvilke sundhedsrisici, der er forbundet med solariebrug
• Kommunen sikrer skygge i kommunens parker, offentlige legepladser og andre offentlige arealer
• Kommunen tænker solsikkerhed ifm. byudvikling, så nyetablerede arealer har skyggemuligheder midt på dagen
• Kommunen støtter op om nationale kampagner, via fx kommunens hjemmeside og plakatsøjler

Solsikker Kommune er en fælles indsats mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.

De gode sol-råd

  • Søg skygge mellem 12-15
  • Brug tøj, solhat og solcreme – altid. Faktor 15 i Danmark og faktor 30 i udlandet
Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer