Helsingør Kommune genoptager betaling for midlertidige pladser

Der er nu opnået enighed mellem KL og regeringen om retningslinjer, og Helsingør Kommune genoptager derfor opkrævning af betaling for midlertidige pladser

Efter uenighed mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om betaling for midlertidige pladser til borgere efter fx hospitalsophold, besluttede Helsingør Kommune tilbage i december 2018 midlertidigt at standse alle opkrævninger af betaling på området. Der er nu opnået enighed mellem KL og regeringen om retningslinjerne, og Helsingør Kommune genoptager derfor opkrævning af betaling, herunder tager kontakt til borgere, der i den mellemliggende periode har haft ophold på midlertidige pladser.

Helsingør Kommune har et samlet tilgodehavende på ca. 1 mio. kr. for perioden fra december 2018 til maj 2019.

Direktør i Helsingør Kommune Stella Hansen udtaler:
”Jeg er glad for at KL og regeringen nu er blevet enige om tolkningen af reglerne, så vi kan fortsætte driften på området på normal vis. Men jeg ville ønske, at vi havde fået afklaringen noget før og således kunne melde ud til borgerne tidligere. Nu går administrationen igennem sagerne siden december og sender derpå brev til hver enkelt borger, der minder om udestående betaling – sådan som man også er blevet varslet om i forbindelse med visitering til en midlertidig plads – og så kører vi på normal vis fra på mandag.”

Fakta

Helsingør Kommune standsede al egenbetaling for døgnophold på kommunens midlertidige døgnpladser per d. 18. december 2018. Denne beslutning blev taget i dialog med KL, idet Sundheds- og Ældreministeriet varslede en ny bekendtgørelse, der ville begrænse kommunernes adgang til at opkræve egenbetaling hos borgere med ophold på kommunale ”akutpladser”. Egenbetalingen dækker udgifter til kost, linned mv., som en borger ellers ville have haft i eget hjem.

Der er nu kommet afklaring via bekendtgørelse og tilhørende vejledning fra Sundheds- og Ældreministeriet samt præciseringer fra KL. Et ophold på en midlertidig døgnplads er at sidestille med en ”akutplads”, hvis det primære formål med opholdet er specialiseret sygepleje under Sundhedsloven, såsom fx specialiseret medicinsk behandling, via indløb med drop over flere timer, som kræver overvågning af en sygeplejerske. I disse tilfælde må kommunen ikke opkræve egenbetaling.

Helsingør Kommunes midlertidige døgnpladser er som udgangspunkt ikke under denne bestemmelse. Stort set alle døgnophold bevilliges på baggrund af Serviceloven, hvorfor de juridiske rammer omkring egenbetaling videreføres uden ændring. Skulle der komme tilfælde, hvor Sundhedsloven er udløsende for et døgnophold i kommunen, vil der fremadrettet ikke blive opkrævet egenbetaling.

Center for Sundhed og Omsorg genoptager opkrævning af døgntaksten på midlertidige døgnpladser på hhv. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter og Bøgehøjgård fra den 13. maj 2019