Helsingør Kommune indfører minimumsnormeringer i dagtilbud

Fra 2022 vil kommunen leve op til BUPL’s anbefalinger om tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. voksen i dagtilbuddene.

Som en af de første kommuner i landet indfører Helsingør Kommune minimumsnormering i dagtilbud. Opnormeringen begynder allerede i 2020, hvor området får tilført 4,7 mio. kr. til flere hænder. Den er fuldt indfaset i 2022, hvor der vil være tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. voksen i dagtilbuddene.

Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi har et bredt politisk flertal for minimumsnormeringerne. Vi har i forvejen dygtige medarbejdere og daginstitutioner af høj kvalitet. Minimumsnormeringer betyder endnu bedre mulighed for at give vores børn en tryg og spændende hverdag i daginstitutionerne. Det er vigtigt, også fordi vi ved fra forskningen, at daginstitutioner af høj kvalitet øger børns muligheder for at få en uddannelse og dermed et arbejde som voksne, siger borgmester Benedikte Kiær.

 Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, supplerer:

Flere hænder i dagtilbuddene betyder bedre muligheder for nærhed, omsorg og de vigtige relationer mellem børn og voksne i dagligdagen. Det er ikke mindst vigtigt for de børn, der har særlige behov. Forhåbentlig kan vi forebygge fremtidige indsatser, når denne gruppe børn begynder i skole.

 

Alle børn skal trives

Minimumsnormeringerne er vedtaget som en del af årets budgetforlig, som har bred politisk opbakning fra Konservative, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Radikale og Dansk Folkeparti.

Den bedre normering giver endnu flere kvalificerede voksne i dagtilbuddene – og mulighed for, at det enkelte dagtilbud i endnu højere grad kan arbejde med at skabe læringsmiljøer, hvor alle børn trives og udvikler sig. Også dem med særlige behov.

Ud over den øgede normering i de enkelte dagtilbud vil der fortsat være støttepædagoger og praktisk medhjælp til at understøtte de børn, hvor der er brug for en ekstra indsats ud over den, som dagtilbuddet selv kan stå for.

 

Fakta:

I budgettet for 2020 og overslagsårene er der afsat midler til minimumsnormering i dagtilbud. I 2020 er der afsat 4,7 mio. kr., i 2021 8,1 mio. og fra 2022 13,5 mio. kr. Helsingør Kommunes minimumsnormeringer tæller – i modsætning til flere andre kommuner - ikke ledelsen i dagtilbuddet med, når normeringen pr. barn gøres op.

Læs: Helsingør Kommune styrker børneområdet med flere indsatser