Hjemmeplejen er flyttet sammen på Klostermosevej

Hjemmeplejens 7 distrikter fordelt over hele kommunen er nu rykket sammen til 3 distrikter med fælles base på Klostermosevej 101.

Den overordnede hensigt med sammenlægning er forbedring af den faglige og borgeroplevede kvalitet samt en mere smidig og effektiv drift og bedre forhold for at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Efter indflytning er hjemmeplejen nu i gang med at indføre nye arbejdsgange og at lære det nye arbejdsfællesskab at kende. For borgerne skal det nye faglige samarbejde blandt andet medføre, at der opleves færrest muligt forskellige hjælpere i hjemmet, og at medarbejdere kan sparre om den rigtige hjælp til borgeren.

Mere attraktiv arbejdsplads

For medarbejderne skal det nye samarbejde medføre en samling af koordination og planlægning under én leder, som medfører kompetenceløft, effektiv ruteplanlægning og arbejdsmiljømæssig forbedring gennem konsekvent inddragelse af medarbejderne. Derudover vil det fysiske fællesskab medføre mere koordinerede introduktioner og mentorordninger for at understøtte og fastholde medarbejderne og skabe en mere attraktiv arbejdsplads.

Læs talen fra plejehjemsleder Hanne Munch ved den store åbning 5. februar