Hvem skal have den sociale beskæftigelsespris 2019?

Helsingør Kommune uddeler prisen til en virksomhed, som har udvist et særligt socialt ansvar. Du kan indstille kandidater frem til den 14. november

Helsingør Kommune uddeler igen i år en pris til en virksomhed, som har udvist et særligt ansvar inden for beskæftigelse, for eksempel ved at ansætte medarbejdere på særlige vilkår, tænke nyt i forhold til at få mennesker i arbejde eller andet, som gavner beskæftigelsen i kommunen.

Hvis du kender en virksomhed, der udviser særligt ansvar – så kan du indstille dem til prisen. Fristen er den 14. november, og selve prisen bliver uddelt af formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget forud for et byrådsmøde i 2020.

Vi uddeler prisen for at sætte fokus de mange virksomheder i kommunen, der gør en kæmpe forskel for mennesker, der gerne vil arbejde – men har behov for lidt ekstra overskud eller redskaber. Der er heldigvis mange virksomheder, der tager et socialt ansvar, og vi ved af erfaring, at et forløb på en virksomhed er et af de mest effektive redskaber til at få ledige i arbejde eller videre på uddannelse, siger Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

I vurderingen indgår, om virksomheden opfylder et eller flere af disse kriterier:

 - Virksomheden skal ligge i Helsingør Kommune
- Der ansættes medarbejdere på særlige vilkår, elever, ledige, flygtninge, udsatte unge, oprettes praktikpladser eller på anden måde bidrages til løsning af beskæftigelsesindsatsen
- Der efteruddannes ansatte og eventuelt benyttes jobrotation
- Virksomheden har vækst og fremgang
- Virksomheden har betydning for Helsingør Kommune og / eller lokalområdet
- Arbejdsmiljøreglerne overholdes
- Der er et samarbejde med Helsingør Kommunes job- og virksomhedskonsulenter og at virksomheden eventuelt har status som SAGA Nord Virksomhed.

Prisen består af et diplom, et kunstværk af en lokal kunstner, samt et beløb til afholdelse af et socialt arrangement i virksomheden.

Silvan vandt i 2018

I 2018 var det Silvan Helsingør, der rendte med prisen med begrundelsen: ”Silvan samarbejder med jobcenteret om at løfte borgere, spotte potentialet hos hver borger uanset skånehensyn, og ansætter borgere i løntilskud og senere i ordinære stillinger”.

Hvis du kender en virksomhed - eller selv arbejder i en virksomhed, som du mener udviser et særligt ansvar, så send din indstilling med begrundelse til Carsten Jensen senest torsdag den 14. november 2019, kl. 12.00. Ring gerne til Carsten Jensen for spørgsmål på 49 28 28 28.

Skriv mail til Carsten Jensen

 

 

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer