International interesse for Helsingør Kommunes nye Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020 - 2030

Byrådet har netop vedtaget den nye Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030, der styrker indsatsen for at reducere udledningen af drivhusgasser.

Helsingør Kommune har et overordnet mål om at reducere CO2-udledningen til 1,7 tons pr. borger i 2030 og være CO2-neutral i 2045. Kommunen selv har gang i mange indsatser, men for at nå målet er det også nødvendigt at tage fat på områder, der er tættere på den enkelte borger, som for eksempel transport, boligens opvarmning og elforbrug.

Med vedtagelsen af Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 har et enigt byråd i Helsingør Kommune givet grønt lys for det overordnede mål og de 11 delmål, der indgår i planen. Det er forventningen, at kommunen med en fokuseret indsats i de kommende 10 år kan opfylde målet.

Planen for klima og bæredygtighed er den hidtil mest ambitiøse og detaljerede plan, der er vedtaget i kommunen på klimaområdet. Skal vi nå vores mål om at blive CO2-neutrale samt sikre bedre miljø og klima for os og vores efterkommere, så skal vi alle stå sammen og handle. Denne plan er et væsentligt skridt i den retning, siger Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune.

Planen for klima- og bæredygtighed har vakt international opsigt hos blandt andet Bioregional, der repræsenterer en række klimafremmende organisationer rundt om i verden. Helsingør Kommune er med i netværket gennem projektet One Planet Living, som i Danmark er forankret hos Rådet for Grøn Omstilling.

Med planen tager Helsingør Kommune et stort og vigtigt skridt i den grønne omstilling. Helsingør er foregangskommune, og vi kan allerede se resultater på vores gode samarbejde om, hvordan man inddrager virksomheder og private til klimahandling, siger Claus Ekman, direktør i Rådet for Grøn Omstilling.

 

Plan for Klima og Bæredygtighed 2020-2030

Fakta

I Plan for klima og bæredygtighed 2020-2030 præsenteres 11 delmål og indsatsområder inden for en række centrale områder som fx: energi, energibesparelser, transport, uddannelse, og indkøb.

I planen er et af målene, at CO₂-udledningen inden for kommunegrænsen (borgere, virksomheder, kommunen, inkl. transport) skal nedbringes fra 6,8 ton pr. borger pr år (2008) til højst 1,7 ton CO₂ pr. borger pr år i 2030. Den seneste kortlægning, som angår 2017, viser at udledning af CO₂ i hele Helsingør Kommune er faldet til 4,3 ton per borger per år. Det svarer til et fald på 36 procent siden 2008.

Helsingør Kommune støtter op om FN’s verdensmål i kommunens politikker og strategier, og initiativerne i denne plan understøtter en bæredygtig udvikling, med fokus på klimarelateret bæredygtighed.

Plan for Klima- og bæredygtighed var i offentlig høring i september og oktober 2019, hvor der kom høringssvar fra 15 virksomheder, borgere og foreninger m.fl.

 

CO2-reduktion

Med et mål på 1,7 ton pr. borger i 2030, vil Helsingør Kommune fortsat være blandt de førende kommuner i Danmark, der har et af de laveste CO2-aftryk pr. indbygger.

Helsingør Kommune har forpligtet sig til vedvarede CO2-reduktion i en række aftaler:

Danmarks Naturfredningsforenings Klimakommune-aftale. Helsingør er Klima Plus-kommune

EU’s borgmesterpagt (Covenant of Mayors): Global sammenslutning af byer, der arbejder for mere ambitiøse klimamål. Et aktuelt mål er at reducere CO2-udledningen med 40% i 2030.

DK2020: Initiativ fra C40, Concito og Realdania, der går ud på at 20 danske kommuner skal være frontløbere i indsatsen for at gennemføre Parisaftalens mål om en temperaturstigning på højst 1,5 grader.

Her ud over er Helsingør Kommune med i One Planet Living: Et internationalt projekt med deltagelse fra Canada, UK, Sydafrika og Danmark, der er medfinansieret af KR Foundation med Connie Hedegaard som formand.

Klimasekretariatet

Prøvestensvej 52
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk