Ny bosætning- og boligpolitik skal sikre bæredygtig byudvikling

Helsingør Kommunes forslag til bosætnings- og boligpolitik er i høring fra 13. maj til 17.juni.

Politikken skal være et politisk styringsværktøj, der skal hjælpe byrådet og administrationen med at skabe en fremtidssikret og bæredygtig byudvikling i Helsingør Kommune. Borgerne er i udarbejdelsen af politikken kommet med en masse brugbare input, som har dannet grundlaget for den politikken, og nu sendes Bosætnings- og boligpolitikken i høring fra 13. maj til 17. juni. 

Fem fokusområder

Bosætning- og boligpolitikken har fem fokusområder, der til sammen sikre en bæredygtig byudvikling og skal styrke Helsingør som en attraktiv bosætningskommune og et godt sted at bo.

  1. Mangfoldige byområder – boliger for alle: At sikre mangfoldighed i vores byområder med variation i boligtyper og -størrelser, både i eksisterende og fremtidigt byggeri.
  2. Kulturværdier og arkitektonisk kvalitet: At bevare og styrke kulturmiljøer og bygningsarv.
  3. Naturværdier og klima: At styrke naturværdierne, bygge i respekt for naturen og fremme klimavenlige løsninger.
  4. Den tætte by – boliger, byrum og infrastruktur: At trafik, infrastruktur, rekreative og aktive udeområder og byrum tænkes sammen som en helhed når der skal bygges nyt, og at der skabes rammer for at bo på nye måder i nye fællesskaber.
  5. Lokalområdernes identitet og kvaliteter:  At de enkelte lokalområders kvaliteter fremhæves og skærpes, og at fællesskaberne i lokalmiljøet skærpes, så det bliver nemt for nuværende og nye borgere at indgå i fællesskabet. 

Du kan læse forslag til bosætnings- og boligpolitik

Høringssvar sendes til Helsingør ByLAB bylab@helsingor.dk senest den 17. juni. Høringssvarene vil blive forelagt Byrådet efter sommerferien.

Ændret drift grundet corona-virus
Vær opmærksom på at driften fortsat kan være ændret
Få overblikket over ændringer