Ny bytakst på flextur i Helsingør

Fra 1. januar indfører Helsingør Kommune i lighed med en række andre kommuner en særlig bytakst i forbindelse med flextursordningen.

Som et led i budgetaftalen for det kommende år, er det besluttet at indføre en bytakst på 48 kr. for rejser med Flextur i Helsingør. Helsingør Kommune har aftalt med Movia, at bytaksten træder i kraft fra 1. januar 2020.

Bytaksten gælder for ture, hvor Flexturen påbegyndes i Helsingør inden for zonen med bytakst på 48 kr., og rejsen afsluttes inden for zonen. Se zonen med bytakst i figur 1.

Hvis man påbegynder Flexturen i Helsingør og kører til en destination uden for zonen med bytakst, eller omvendt, så gælder grundtaksten på 36 kr. for de første 10 km, og 6 kr. pr. km for de efterfølgende km. For rejser med flextur uden for zonen med bytakst er det fortsat grundtaksten, der er gældende.