Nye busser i Helsingør er en del af klimaløsningen

Helsingør Kommune og Movia har indsat nye busser, der kører på biobrændstof, på tre af kommunens buslinjer.

De nye busser på linjerne 342, 840 og 841 i Helsingør, som kørte ud af garagen første gang 14. april, anvender HVO-biodiesel, der er et fossilfrit biobrændstof. De nye busser er CO2-neutrale, og i den første måneds tid siden busserne blev sat i drift på de tre linjer, har de sparet miljøet for ca. 20,7 tons CO2-udledning.

De nye busser overholder Euro 6-normen, som er den mest vidtgående, eksisterende miljøstandard. Det betyder, at bussernes udledning af lokal luftforurening også er reduceret markant i forhold til de dieselbusser, som tidligere betjente linjerne. Lige godt en kvart million gange om året løser en passager billet på de tre buslinjer.

Vi er utroligt glade for, at Helsingør Kommune har valgt at gå foran og udskifte busserne på tre linjer med et grønnere alternativ, som gør godt for både klima og bymiljø. De nye biodiesel busser betyder renere luft, og bringer os samtidig endnu et vigtigt skridt nærmere det fælles mål, Movia har sat sammen med kommunerne og regionerne om, at busdriften skal være fossilfri i 2030”, siger Dorthe Nøhr Pedersen, som er administrerende direktør i Movia.
Det er vigtigt, at Helsingør Kommune bidrager til at nedsætte CO2-udledningen fra den kollektive trafik. Biobrændstoffer på buslinje 342, 840 og 841 er første skridt på vejen mod en mere bæredygtig kollektiv trafik i kommunen, siger Christian Holm Donatzky, som er udvalgsformand for By-, Plan- og Miljøudvalget i Helsingør Kommune.

Helsingørs nye busser på linje 342, 840 og 841 ligner de velkendte Movia-busser, men er kortere og kommer dermed nemmere rundt i byen. Der er god tilgængelighed for brugere af både rollatorer, kørestole og barnevogne. 

Fakta

  • Sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland har Movia en målsætning om fossilfri busdrift i 2030. I 2030 skal bustrafikkens udledning af NOx og partikler desuden være reduceret med henholdsvis 97 pct. og 92 pct. i forhold til 2008-niveau.
  • Movia udarbejder sit miljøregnskab ud fra principperne i Dansk Standards DS16258. Målsætningerne heri tager udgangspunkt i princippet "tank-til-hjul" udledning, det vil sige bussernes udledning under rutekørsel.
  • Fossilfrihed: Ligeledes opgjort efter "tank-til-hjul" princippet dvs. bussernes udledning under rutekørsel. Udledningen af CO2, der kommer fra bussen, modsvarer den mængde CO2, som er optaget i biomaterialet.
  • Busserne på de tre linjer måler 9,9 meter. En ”normal” Movia bus er 12 meter.
  • Helsingør Kommune indsætter i alt 5 nye HVO-biodiesel busser heraf er 4 driftsbusser og 1 er reservebus.