Nye initiativer skal få flere til at vælge cyklen

Helsingør Kommunes nye cyklistplan har et mål: At få flere til at bruge cyklen.

Planen sætter fokus på, hvordan kommunen gennem politiske beslutninger og nemmere løsninger til borgerne kan gøre det mere attraktivt at tage cyklen. Hvad der skal til, før du hopper op på jernhesten? Kom med dine ideer den 13. november

For at få flere til at cykle er det vigtigt at skabe sammenhængende og trafiksikre cykelstier i hele kommunen. En god cykelinfrastruktur skal gøre, at hverdagens gøremål sagtens kan klares på en cykel. Det er også vigtigt, at man kan tage cyklen til skoven, til stranden og når man skal besøge Helsingør Kommunes mange attraktioner til glæde for både borgere og de besøgende. 

Cyklisme giver merværdi og bidrager til at løse FN’s verdensmål

Mere cyklisme i Helsingør Kommune handler ikke kun om trafikafvikling, men har også en lang række afledte og positive effekter. Planen støtter nemlig op om andre af kommunes mål og planer, blandt andet planer om klima og sundhed.

Når vi investerer i bedre cykelinfrastruktur og andre initiativer til at fremme cyklismen i Helsingør Kommune, så er det en virkelig god investering. Det er en investering, der gavner både klima og miljø, borgernes sundhed og sikkerhed, men også kommunekassen. Det kræver dog, at vi gør det mere attraktivt at cykle, og det er netop det, cyklistplanen skal sikre. Jeg håber, mange vil komme til mødet om planen eller skrive en mail med deres gode ideer, så vi kan få flere til at tage cyklen og opleve vores smukke sted fra to hjul, siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky.  

 

Kom med din gode idé den 13. november

Der er brug for borgernes gode input og ideer. Derfor inviterer Helsingør Kommune til borgermøde på Helsingør Vandrehjem d. 13. november kl. 19-21. På mødet kan alle komme med input og gode ideer til planen, så vi sammen kan nå målet om mere trafik på cykelstierne i kommunen. Til møde vil Helsingør-repræsentant fra Dansk Cyklistforbund Iver Tønnesen, formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky og en repræsentant fra en af de lokale cykelhandlere giver deres bud på, hvordan flere vælger cyklen. Derudover vil en projektmedarbejder fra Helsingør Kommune gennemgå cyklistplanen.

Cyklistplanen er i høring frem til 23. november, og kommunen vil meget gerne have input til planen enten til borgermødet eller

Skriv på mail blv@helsingor.dk med emnet ”cyklistplan”.

Fakta

Kommunens målsætningen om en reducering af CO²-udledningen til mindre en 1,7 ton pr. borger i 2030, samt at være CO²-neutrale i 2045 kræver, at borgerne transporterer sig mere på cykel og bruger offentlig transport. Transportsektoren står i dag for 46 pct. af CO² udledningen i Helsingør Kommune. 37 pct. af Helsingør Kommunes borgere er fysisk inaktive, hvilket øger risikoen for livstilssygdomme. Cyklen kan også her være en løftestang til bedre sundhed i Helsingør Kommune.

I 2010 vedtog Helsingør Byråd Cyklistplan 2010. Planen beskrev kommunens fremadrettede arbejde med cyklisme. Et arbejde, der kunne ses på cykelstierne frem til 2015. Fra 2016 til 2018 viser tællinger på Helsingørs store indfaldsveje at den positive udvikling på cykelstierne desværre faldt.

Helsingør Kommune vil med en ny cyklistplan 2020 – 2030 lave om på den negative udvikling, og igangsætte endnu et stærkt fokus på cyklismen i kommunen. Cyklistplanen 2020–2030 bygger videre på den tidligere cyklistplan, og sætter retning for den politiske prioritering af cykelindsatser og cykelprojekter. Samtidig skal den være retningsgivende for administrationens arbejde med at fremme cyklismen. Det overordnede mål er at få flere til at vælge cyklen som det primære transportmiddel i 2030.

Læs cyklistplanen 2020-2030